Blogi
Hannu Freund
Hannu Freund

Raaka työ onnistuneiden opetusalan ratkaisujen taustalla

KT:n ja Avaintan liittokierroksella neuvottelema vuosityöaikajärjestelmä pystyttiin neuvottelemaan kustannusneutraaliksi. Miten järjestelmä saatiin niin houkuttelevaksi, että oppilaitokset kiirehtivät siihen mahdollisimman nopeasti?

Valtakunnallisen TES:n yhtenäisen vuosityöaikajärjestelmän syntyminen ei ollut itsestäänselvyys. Monet alalla pidempään olleet seurasivat ikuisuusprojektia jo hiukan huvittuneenakin, vaikka ammatillisen reformin vaatimukset painoivat päälle. Vähiten tuloksesta yllättyivät ne kunnallisten ja Avaintan oppilaitosten edustajat, jotka toimivat neuvottelujen taustalla KT:n työnantajaryhmässä.

Julkisuudesta voi saada joskus käsityksen, että työmarkkinaratkaisuja tekee kourallinen yhden pöydän ääressä istuvia neuvottelijoita. Vuosityöaikaratkaisu ei ainakaan syntynyt näin. Kiitos siitä kaikille osallisille KT:n neuvottelijoiden puolesta!

Työnantajat linjasivat, kustannusten mallintaminen ratkaisi

KT:n ja Avaintan jäsenten yhteisessä työnantajaryhmässä on linjattu työnantajien näkökantoja jo vuosikausia ennen ratkaisujen syntymistä. Kaikille oppilaitoksille avoimessa ryhmässä käytiin läpi hyväksyttävät mallin perusrakenteet, kustannusvaikutuksiin liittyvät reunaehdot ja loppuvaiheessa työaikamalliin vaaditut joustoelementit.

Varsinaisissa kokouksissa on ollut edustajia lähes kaikista ”kuntaperheen” oppilaitoksista. Yksittäisissä kysymyksissä on haettu linjauksia neuvottelujen kuumimpinakin hetkinä sähköpostitse ja puhelimitse.

Saadut näkemykset olivat KT:n neuvottelijoille kullanarvoisia. Työnantajalinjaukset pystyttiin tekemään, vaikka eri oppilaitoksien intressit eivät aina näyttäytyneet yhtenäisinä. Keskustelujen, perustelujen ja selvittelyn voimaa ei sovi aliarvioida. Neuvotteluissa OAJ:lle pystyttiin esittämään painavia, kaikkien oppilaitosten siunaamia linjauksia, joita ei voinut sivuuttaa olankohautuksella.

Raakaa työtä tehtiin vuosikausia myös OAJ:n neuvottelijoiden kanssa. Neuvotteluiden perustana oli sopimusmuutosten huolellinen, taulukoitu mallinnus opettajakohtaisten palkkatietojen avulla. Kun molemmat osapuolet hyväksyivät lähtökohdaksi myös kustannusneutraalisuuden, oli suuri osa ongelmista ratkaistavissa matemaattisin keinoin. Tämä auttoi osapuolia perustelemaan ratkaisua omillensa. Matemaattinen mallinnus edesauttaa – ehkä hieman yllättäenkin – sellaisten tulkintakysymysten kartoittamisessa, joita ei välttämättä muuten neuvotteluissa huomattaisi.

Paljon puhutaan luottamuksen merkityksestä neuvottelutulosten saamisessa, mutta vähemmän siitä, että luottamusta ei saavuteta juhlapuheilla eikä kesäpäivillä, vaan arkisen työn kautta. Arkisessa työssä on mahdollista kysyä, olla väärässä, korjata mielipidettään ja tuoda rohkeasti julki eriäviä ja yhtäläisiäkin mielipiteitä. Tällainen ilmapiiri tarvitaan sekä omien taustaryhmien että neuvotteluosapuolen kanssa.

Tuloksekas toimintatapa jatkuu KT:ssa ja Avaintassa

Työnantajien suora osallistuminen edunvalvontatoiminnan linjauksiin jatkuu myös Kunta- ja maakuntatyönantajien toiminnassa, jos maan hallituksen soteuudistus toteutuu. Uudistuksen toteutumisesta riippumatta KT:n ja Avaintan muodostaman ”kuntaperhe” tarjoaa jatkossakin muodossa tai toisessa houkuttelevan viiteryhmän ammatillisille oppilaitoksille. Kokemuksemme sekä yksityisestä että kunnallisesta toiminnasta takaa asiantuntevan palvelun mm. yhtiöittämisiin liittyvissä kysymyksissä.

Jäsenyys KT:ssa tai Avaintassa tuo jäsenille keskusjärjestötasoisen edunvalvontatuen alakohtaisten kysymysten huomioimisen lisäksi. Keskusjärjestöaseman merkitys on näkynyt kuntaperheen edunvalvontatoiminnassa muun muassa lainsäädäntöön liittyvän tiedonsaannin ja vaikutusmahdollisuuksien muodossa. Alakohtaisuus voidaan kuntaperheessä nähdä myös laajemmin esimerkiksi kasvupalveluiden, työllistymisen, maahanmuuton ja nuorisopalvelujen näkökulmasta.

Olemme jatkossakin edelläkävijöitä opetusalan työnantajaedunvalvonnassa.

Hannu Freund

Hannu Freund

Hannu Freund työskentelee neuvottelupäällikkönä opetus- ja sivistystoimen osaamisalueella. Hänen osaamisalueensa vastaa opetushenkilöstön, näyttelijöiden ja muusikoiden sopimuksista.

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Lisää kirjoittajalta