Blogi
Hannu Freund
Hannu Freund

KT:n, Avaintan ja OAJ:n vuosityöaikamallit jättiloikka kohti reformia

Valtaosa kunnallisista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä neuvottelee vuosityöaikajärjestelmään siirtymisestä. Mukaan 1.8.2017 alkavaan kokeiluun lähtevät oppilaitokset ottavat ensimmäisinä käyttöön työaikamallin, jossa on yhdenmukaistettu monialaisen oppilaitoksen palvelussuhteen ehdot. Ennen ns. ammatillisen reformin toteutumista neuvotellaan työaikajärjestelmä myös aikuiskoulutukseen sovellettavaksi.

KT ja OAJ sopivat keväällä 2016 merkittävästä vuosityöaikakokeilumallista, jossa nykyisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen kuutta eri ammatillista oppilaitosta koskevat palvelussuhteen ehdot yhdenmukaistetaan. Malli on valtakunnallisesti ensimmäinen ja samalla laajin.

KT ja OAJ ovat vierailleet yhdessä noin 25 oppilaitoksessa ja tukeneet niissä käytäviä neuvotteluja. Neuvottelut koskevat erityisesti työaikasuunnitelmien ja työajan seurannan käytännön toteuttamisesta. 

Kokeiluun osallistumisesta päätetään paikallisesti. Mukaan lähtevien oppilaitosten määrä selviää tammikuun 2017 loppuun mennessä.

Sopimusmalli on neuvoteltu myös Avainta ry:n jäsenyhteisöille, joten kuntaperhe tarjoaa reformin alkuun mennessä ratkaisun myös yhtiöitettäville oppilaitoksille. Aikaisemmista vuosityöaikamalleista poiketen sopimuksen piirissä on koko opettajisto. Yksittäisten opettajien suostumusta kokeiluun lähtemiseen ei tarvita.

Ennen ns. ammatillisen reformin toteutumista vuonna 2018 neuvotellaan sopimusmalli vielä muun muassa aikuiskoulutuksen opettajille soveltuvaksi. KT:n ja OAJ:n tarkoitus on myös neuvotella tästä "reforminkestävästä" mallista valtakunnalliset ja pakottavat työaika- ja palkkausmääräykset opetusalan virka- ja työehtosopimukseen.

Näin malli koskisi kaikkia oppilaitoksia ilman paikallista sopimista. Ensi lukuvuoden alussa kokeilun aloittavilla oppilaitoksilla on mahdollisuus vaikuttaa valtakunnallisen vuosityöaikamallin sisältöön.

KT suosittelee, että oppilaitokset ryhtyvät paikallisesti valmistelemaan vuosityöaikamallin käyttöönottoa, vaikka kokeiluun lähtemisen ajankohta olisi vielä epäselvä. Kokeilu voidaan aloittaa myös kalenterivuoden alussa, esimerkiksi 1.1.2018, tai myöhemmin.

Lopullinen, myös aikuiskoulutuksen sisältävä malli ei merkittävästi eroa vuosityöaikamallista, joten kaikki valmistelutyö helpottaa oppilaitosta prosessissa kohti lopullista valtakunnallista mallia.

 

Hannu Freund

Hannu Freund

Hannu Freund työskentelee neuvottelupäällikkönä opetus- ja sivistystoimen osaamisalueella. Hänen osaamisalueensa vastaa opetushenkilöstön, näyttelijöiden ja muusikoiden sopimuksista.

Lisää kirjoittajalta