På svenska
Yleiskirje
1/2024
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Täydentävä soveltamisohje OVTES 2022–2025 sopimusmääräyksen A 37 § 4 momenttiin

Tässä yleiskirjeessä annetaan tarkentava soveltamisohje OVTES 2022–2025 sopimusmääräyksen A 37 § 4 mom. soveltamiseen ja tulkintaan liittyen (yleiskirjeeseen 14/2023).

OVTES osio A 37 § 4 mom. määräys tuli voimaan 1.8.2023 ja sitä sovelletaan virkavapaisiin, jotka on haettu 31.5.2023 jälkeen.

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä OAJ:n kanssa ja sopijaosapuolet ovat sen sisällöstä yksimielisiä.

OSIO A
37 § 4 mom. Virkavapaan vaikutus palkkaukseen sopimusmääräyksen tarkennus

Kesäajan palkan vähennys tehdään sen lukuvuoden kesäkuun palkasta, johon virkavapaa sijoittuu. Kesäkuun palkan vähennys ei vaikuta lomarahan laskentaperusteena olevaan varsinaiseen kuukausipalkkaan.

37 § 4 mom. soveltamisohjeen tarkennus

Soveltamisohjeen mukaan vähennys tehdään siltä osin, kun palkaton virkavapaa kestää yli 60 kalenteripäivää. Vähennystä ei tehdä, mikäli opettaja on ollut palkattomalla virkavapaalla koko lukuvuoden (12 kk) tai jos opettajan 60 kalenteripäivää ylittävä palkaton virkavapaa kestää vähintään laskennallisen vuosiloman alkuun 16.6 asti. Lähtökohtaisesti tarkastelujakso on lukuvuosi, mutta vähennystä ei kuitenkaan tehdä silloin, kun palkaton virkavapaa kestää esimerkiksi koko kalenterivuoden (1.1.–31.12). Laskennallisen vuosiloman alkuun asti tarkoittaa sitä, että palkaton virkavapaa on anottu ja myönnetty päättymään vähintään 15.6 asti. Yli 60 kalenteripäivää kestävä palkaton poissaolo voi koostua lukuvuoden aikana useasta eri jaksosta.

Esimerkki 1:

Opettajalle on myönnetty palkatonta opintovapaata 1.9.–30.10.2023 ja 1.3.–30.4.2024 väliset ajat (virkavapaa haettu 31.5.2023 jälkeen). Opettajan palkaton virkavapaa lukuvuoden aikana kestää yhteensä 121 kalenteripäivää.

A 37 § 4 mom. mukainen vähennys tehdään siltä osin, kuin palkaton virkavapaa kestää yli 60 kalenteripäivää. Vähennys tehdään tässä 61 kalenteripäivän osalta. Tähän 61 kalenteripäivään osuu koulun työpäiviä 41. Opettajan päiväpalkka (varsinainen kuukausipalkka / 30) on 118,50 euroa.

Vähennys lasketaan seuraavasti:

118,50 x 41 x 0,1 = 485,85 euroa

Kesäajan palkan vähennys 485,85 euroa tehdään kesäkuun 2024 palkanmaksusta.


Esimerkki 2:

Opettajalle on myönnetty palkattoman hoitovapaan 2 jakso ajalle 10.8.2023–15.6.2024. Opettajan palkaton virkavapaa kestää vähintään laskennallisen vuosiloman alkuun asti, joten erillistä kesäkeskeytysajan palkan vähennystä ei tehdä.


Esimerkki 3:

Vuosityöajassa olevan opinto-ohjaajan, oppilaanohjaajan ja erityisopettajan kesäkeskeytyksen ajalle sijoittuvat työpäivät vähentävät vähennettävien koulujen työpäivien (ma-pe) määrää.

Vuosityöajassa olevalle oppilaanohjaajalle on myönnetty palkatonta opintovapaata 1.9.–30.10.2023 ja 1.3.–30.4.2024 väliset ajat (virkavapaa haettu 31.5.2023 jälkeen). Oppilaanohjaajan palkaton virkavapaa lukuvuoden aikana kestää yhteensä 121 kalenteripäivää.

A 37 § 4 mom. mukainen vähennys tehdään siltä osin, kuin palkaton virkavapaa kestää yli 60 kalenteripäivää. Vähennys tehdään tässä 61 kalenteripäivän osalta. Tähän 61 kalenteripäivään osuu koulun työpäiviä 41. Oppilaanohjaajan päiväpalkka (varsinainen kuukausipalkka / 30) on 118,50 euroa.

Oppilaanohjaajalla on työsuunnitelman mukaan sijoitettu 5 työpäivää koulun keskeytysaikaan 2024. Nämä päivät huomioidaan työssäolopäivinä (41–5).

Vähennys lasketaan seuraavasti:

118,50 x 36 x 0,1 = 426,60 euroa

Kesäajan palkan vähennys 426,60 euroa tehdään kesäkuun 2024 palkanmaksusta.


KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja  Markku Jalonen

Neuvottelujohtaja Hannu Freund

Heli Paavola

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2109
Matkapuhelin:
+358 50 400 7279
Sähköposti:
heli.paavola@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Teija Metsäranta

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2468
Matkapuhelin:
+358 50 562 7140
Sähköposti:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT