Suomeksi
Cirkulär
1/2024
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kompletterande tillämpningsanvisning till avtalsbestämmelsen i UKTA 2023–2025 del A § 37 mom. 4

I detta cirkulär ges en preciserande tillämpningsanvisning för tillämpningen och tolkningen av avtalsbestämmelsen i UKTA 2023–2025 del A § 37 mom. 4 (till cirkulär 14/2023). 

Bestämmelsen i UKTA del A § 37 mom. 4 trädde i kraft 1.8.2023 och tillämpas på tjänstledigheter som sökts efter 31.5.2023.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med OAJ och avtalsparterna har nått samförstånd om dess innehåll.

DEL A
§ 37 mom. 4 Precisering av avtalsbestämmelsen Tjänstledighetens inverkan på lönen

Avdraget från lönen för sommaravbrottet görs från lönen för juni det läsår då tjänstledigheten infaller. Avdraget från lönen för juni inverkar inte på den egentliga månadslön som ligger till grund för beräkningen av semesterpenningen.

Precisering av tillämpningsanvisningen i § 37 mom. 4

Enligt tillämpningsanvisningen görs avdraget till den del den oavlönade tjänstledigheten överstiger 60 kalenderdagar. Avdrag görs inte om en lärare har haft oavlönad tjänstledighet under hela läsåret (12 mån.) eller om lärarens oavlönade tjänstledighet som överstiger 60 kalenderdagar varar minst fram till början av den kalkylerade semestern 16.6. I regel är granskningsperioden ett läsår, men avdrag görs inte när den oavlönade tjänstledigheten varar till exempel hela kalenderåret (1.1–31.12). Fram till början av den kalkylerade semestern innebär att den oavlönade tjänstledigheten har sökts och beviljats så att den upphör tidigast 15.6. En oavlönad frånvaro som överstiger 60 kalenderdagar kan bestå av flera olika perioder under läsåret.

Exempel 1:

En lärare har beviljats oavlönad studieledighet under tiden 1.9–30.10.2023 och 1.3–30.4.2024 (tjänstledigheten har sökts efter 31.5.2023). Lärarens oavlönade tjänstledighet under läsåret varar sammanlagt 121 kalenderdagar. 

Avdraget enligt del A § 37 mom. 4 görs till den del den oavlönade tjänstledigheten överstiger 60 kalenderdagar. Avdraget görs här för 61 kalenderdagar. Av dessa 61 kalenderdagar är 41 skolarbetsdagar. Lärarens dagslön (den ordinarie månadslönen / 30) är 118,50 euro.

Avdraget beräknas på följande sätt:

118,50 x 41 x 0,1 = 485,85 euro

Avdraget från lönen för sommaravbrottet 485,85 euro görs från löneutbetalningen för juni 2024. 
 

Exempel 2:

En lärare har beviljats en oavlönad andra period av vårdledighet för tiden 10.8.2023–15.6.2024. Lärarens oavlönade tjänstledighet varar minst till början av den kalkylerade semestern, så något separat avdrag från lönen för den kalkylerade semestern görs inte.

Exempel 3:

De arbetsdagar som infaller under sommaravbrottet för en studiehandledare, elevhandledare eller speciallärare med årsarbetstid minskar antalet skolarbetsdagar (mån–fre) som ska dras av. 

En elevhandledare med årsarbetstid har beviljats oavlönad studieledighet under tiden 1.9–30.10.2023 och 1.3–30.4.2024 (tjänstledigheten har sökts efter 31.5.2023). Elevhandledarens oavlönade tjänstledighet under läsåret varar sammanlagt 121 kalenderdagar. 

Avdraget enligt del A § 37 mom. 4 görs till den del den oavlönade tjänstledigheten överstiger 60 kalenderdagar. Avdraget görs här för 61 kalenderdagar. Av dessa 61 kalenderdagar är 41 skolarbetsdagar. Elevhandledarens dagslön (den ordinarie månadslönen / 30) är 118,50 euro.

Enligt arbetsplanen är 5 av elevhandledarens arbetsdagar förlagda till skolavbrottet 2024. Dessa dagar beaktas som arbetsdagar (41 – 5).

Avdraget beräknas på följande sätt:

118,50 x 36 x 0,1 = 426,60 euro

Avdraget från lönen för sommaravbrottet 426,60 euro görs från löneutbetalningen för juni 2024.
 

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör  Markku Jalonen

Förhandlingschef Hannu Freund

Heli Paavola

arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2109
Mobiltelefon:
+358 50 400 7279
E-post:
heli.paavola@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Teija Metsäranta

ledande arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2468
Mobiltelefon:
+358 50 562 7140
E-post:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT