På svenska
Yleiskirje
26/2022
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Yleinen valtuutus sopia paikallisesti sairaalakoulun konsultatiivisen erityisopettajan palvelussuhteen ehdoista

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n toimikunta on hyväksynyt 15.11.2022 valtuutuksen, jonka perusteella kunnat voivat tehdä paikallisen virka- ja työehtosopimuksen sairaalakoulun konsultatiivisen erityisopettajan palvelussuhteen ehdoista.

Annetun valtuutuksen perustella kunta voi halutessaan sopia palvelussuhteen ehdoista OVTES:sta poiketen oheisen neuvottelumuistion mukaisesti. Neuvottelumuistiosta poiketen paikallinen sopimus voi olla voimassa enintään 31.12.2023 asti.

Sopiminen on vapaaehtoista ja vaatii sekä kunnan toimivaltaisen viranomaisen että JUKOn luottamusmiehen hyväksynnän. Hyväksyminen tapahtuu allekirjoittamalla tämän yleiskirjeen neuvottelumuistion mukainen paikallinen sopimus. Allekirjoitettua sopimusta ei tarvitse lähettää KT:lle.

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja    Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö    Hannu Freund

 

Neuvottelumuistio sairaalakoulun konsultatiivisen erityisopettajan palvelussuhteen ehdoista

KT ja JUKO/OAJ sopivat siitä, että sairaalakoulujen konsultatiivisen erityisopettajan palkkaus- ja työaikamääräyksinä voidaan soveltaa vuosityöaikaan otetun lukion erityisopettajan viranhaltijan palvelussuhteen ehtoja soveltuvin osin (OVTES Osio B Yhteiset määräykset 6b § ja 13b §). 13b § 2 momentista poiketen työnantajan määrättävissä olevasta työajasta 30–50 tuntia on sijoitettavissa koulun kesäkeskeytysaikaan.

Sairaalakoulun konsultatiivisella erityisopettajalla tarkoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella palkattua opettajaa (Valtion erityisavustus sairaalaopettajien palkkaamiseen konsultatiivisen sairaalaopetuksen lisäämiseksi vuosille 2021–2022).

OVTES:n palvelussuhteen ehtojen soveltaminen perustuu Kunnallisen virkaehtosopimuslain 3 § 2 momentin mukaisen valtuutuksen (OVTES:n Osio A 2 § 2 mom.) perusteella tehtyyn paikalliseen virka- tai työehtosopimukseen. Valtuutus antaisi oikeuden tehdä tämän muistion mukaisen paikallisen sopimuksen määräaikaisena hankkeen voimassaoloajalle (enintään 31.12.2022 asti).


Helsingissä 31.3.2021

KT Kuntatyönantajat

JUKO/OAJ

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT