Yleiskirje
22/2022
Kunnanhallituksille

Kunta-alan muusikkojen ja näyttelijöiden palkat ja palkkiot 1.10.2022

Kunta-alan muusikkojen virka- ja työehtosopimuksien 2022–2025 allekirjoituspöytäkirjan 2 § 3 momentissa sovitun keskitetyn järjestelyerän käytöstä sovittiin, että kuukausipalkkaisen muusikon tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.10.2022 lukien 0,5 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Tällöin myös KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 0,5 prosentilla.

Tilapäisten muusikkojen palkkioita korotetaan 1.10.2022 vastaavasti 0,5 prosentilla.

Kunta-alan muusikkojen yleiskorotuksella 1.10.2022 korotetut palkat ja palkkiot liitteessä 1.

Kunta-alan näyttelijöiden työehtosopimuksen 2022–2025 allekirjoituspöytäkirjan 2 § 3 momentissa sovitun keskitetyn järjestelyerän käytöstä sovittiin, että kuukausipalkkaisen näyttelijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.10.2022 lukien 0,49 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Tällöin myös Palkkausluvun 13 §:n mukaista henkilökohtaista lisää ja 16 §:n mukaista rasitelisää korotetaan 0,49 prosentilla.

Kunta-alan näyttelijöiden yleiskorotuksella 1.10.2022 korotetut palkat ja palkkiot liitteessä 2.

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Hannu Freund

Teija Metsäranta

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2468
Matkapuhelin:
+358 50 562 7140
Sähköposti:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT