På svenska
Yleiskirje
14/16
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Matkakustannusten korvaukset 1.1.2017 lukien

​Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2014–2016 liitteessä 16 tarkoitetut matkakustannusten korvaukset, joita on eräiltä osin tarkistettu 1.1.2017 lukien. Vuodesta 2016 muuttuneet korvaukset on merkitty lihavoituna (lukuun ottamatta ulkomaan päivärahoja).

Majoittumiskorvaukset ja ulkomaan hotellikorvaukset 1.1.–31.1.2017

Virka- ja virantoimitusmatkojen kotimaan majoittumiskorvauksen enimmäismääristä on määrätty liitteen 16 13 §:ssä. Ulkomaille tehdyn virkamatkan hotellikorvaukset määräytyvät 18 §:n mukaan.

KVTES 2014–2016 allekirjoituspöytäkirjan 5 §:n mukaan hotellikorvausten enimmäismäärät tarkistetaan noudattaen soveltuvin osin valtion virkamiesten hotellikorvausten enimmäismäärien tarkistuksia. Valtion virkamiesten osalta majoittumiskorvausten enimmäismääriä ja ulkomaan hotellikorvauksia ei ole enää vahvistettu 1.1.2014 alkaen. Koska valtion virkamiesten osalta majoittumiskustannusten enimmäismääriä ja ulkomaan hotellikorvauksia ei enää vahvista, KVTES:n sopijaosapuolet tulkitsevat em. sopimusmääräyksiä vuoden 2017 osalta seuraavasti: Majoittumisvaihtoehdon valinta (sekä kotimaan- että ulkomaan majoittumis- ja hotellikorvausten osalta) suoritetaan ottaen huomioon matkakustannusliitteen 16 1 § 3 momentin määräys. Majoitusvaihtoehdon tulee olla kohtuullinen. Sitä valittaessa tulee ottaa huomioon matkan pituus ja matkan tarkoitus.

Majoittumiskorvaukset ja ulkomaan hotellikorvaukset 1.2.–31.12.2017

KVTES 2017 allekirjoituspöytäkirjan 6 §:stä (Matkakustannusten korvaukset) todetaan, että matkakustannusten korvausmääriä tarkistetaan sopimuskauden aikana sen lisäksi mitä liitteessä 16 on erikseen määrätty, noudattaen soveltuvin osin verohallituksen em. korvausten tarkistuksia koskevia päätöksiä. Sopimuskohdasta on poistettu viittaus valtion hotellikorvauksiin. Matkakustannusliitteestä on poistettu majoittumiskorvauksen määrää koskeva 13 §.

Majoittumiskorvausten edellytyksiä koskevasta 12 §:stä on poistettu viittaus 13 §:ään sekä lisätty kirjaus: ”Majoittumisvaihtoehdon valinta (sekä kotimaan että ulkomaan majoittumis- ja hotellikorvausten osalta) suoritetaan ottaen huomioon matkakustannusliitteen 16 1 § 3 momentin määräys. Majoitusvaihtoehdon tulee olla kohtuullinen. Sitä valittaessa tulee ottaa huomioon matkan pituus ja matkan tarkoitus.”

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopijaosapuolten kanssa ja sen sisältö on yksimielinen.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen

Liite  KVTES liite 16 Matkakustannusten korvaukset

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT