På svenska
Yleiskirje
14/15
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kuntatyönantaja-lehti työvälineeksi esimiehille ja päättäjille

​Hyvä työnantajapolitiikka on tärkeä menestystekijä kunnille. Kuntatyönantaja-lehti tarjoaa tietoa ja taustaa työnantajatoimintaan ja työnantajapolitiikan kehittämiseen. Se on kuntatyönantajan äänitorvi valtakunnallisessa työmarkkinatoiminnassa ja -edunvalvonnassa.

Kuntatyönantaja-lehden toimittavat KT:n asiantuntijat kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöhallintojen työvälineeksi. Lehdessä on työnantajatietoa ja kannanottoja, joita ei saa mistään muualta. Lehti on yksi KT:n tiedonjakokanava yleiskirjeiden ohella.

Vuoden 2016 Kuntatyönantaja-lehdissä seurataan sote-uudistuksen toteuttamiseen ja itsehallintoalueiden muodostamiseen liittyvän lainsäädännön valmistelua. Lehden artikkeleissa keskitytään henkilöstön asemaan ja henkilöstövoimavarojen johtamiseen palvelutuotannon muutoksissa. Tavoitteena on tarjota työvälineitä ja ohjeita muutosjohtamiseen ja hyvään esimiestyöhön sekä kertoa myös keinoista ja mahdollisuuksista parantaa palvelutoimintojen tuloksellisuutta. Lehdessä julkaistaan kuntien henkilöstöjohdon ja esimiesten haastatteluja ja esitellään hyvien henkilöstöjohtamisen käytäntöjä. Lisäksi lehdessä on ruotsinkielinen osuus ”Svensk resumé”.

Lukijakyselyn mukaan Kuntatyönantaja-lehti koetaan hyödylliseksi ja luotettavaksi työvälineeksi. KT Kuntatyönantajat pitääkin tärkeänä, että kunnat ja kuntayhtymät tilaavat Kuntatyönantaja-lehden mm. johtotehtävissä ja henkilöstöhallinnossa työskenteleville sekä kaikille esimiehille virastoihin, laitoksiin ja työyksiköihin.

KT suosittaa myös, että Kuntatyönantaja-lehti tilataan työnantaja- ja henkilöstöasioista päättäville luottamushenkilöille, kuten kunnanhallitusten ja henkilöstölautakuntien jäsenille.

Tilaukset suoraan KT:stä

Kuntatyönantaja-lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Kuntatyönantajan voi tilata kestotilauksena (jatkuva tilaus) tai vuositilauksena, jolloin tilauskausi on yksi kalenterivuosi. Lehden kestotilauksen hinta on 45 euroa/vuosikerta ja vuositilauksen 50 euroa/vuosi. Lehti on arvonlisäveroton.

Kuntatyönantaja-lehden voi tilata lehden verkkosivuilta osoitteesta www.kuntatyonantajalehti.fi, josta löytyvät sähköiset lomakkeet tilauksen tekemiseen.

Lisätietoja tilauksista saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ktlehtitilaus(at)kt.fi tai ottamalla yhteyttä Marko Haakanaan (marko.haakana(at)kt.fi). Häneltä voi tarkistaa tilauksen voimassaolon myös soittamalla numeroon 09 771 2107.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Päätoimittaja Suvi Veramo

Tiedoksi

  • henkilöstö- ja palkkahallinnon vastaavat
  • virastojen, laitosten ja työyksiköiden johtajat ja päälliköt
  • kunnanhallitusten ja henkilöstölautakuntien puheenjohtajat
  • lehtitilauksista vastaavat