På svenska
Yleiskirje
13/14
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Terveyskeskushammaslääkärien toimenpideluettelo 1.1.2015 lukien

Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen 2014–2016 (LS) allekirjoituspöytäkirjan 8 §:n mukaan sopijapuolten tuli aikavälillä 1.3.2014–30.9.2014 jatkaa liitteen 2 toimenpidepalkkioita koskevaa kehittämistyötä. Sopijapuolten työryhmätyöskentelyn päätyttyä saatetaan tämän yleiskirjeen liitteellä kuntatyönantajien tietoon terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluetteloon sovitut muutokset, jotka astuvat voimaan 1.1.2015.

Toimenpidemuutoksissa on otettu huomioon Käypä hoito -suositusten mukaisia hoitokäytäntöjä. Lisäksi on selkeytetty toimenpideluetteloa THL:n suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen mukaisesti. Esimerkiksi toimenpide TKHL 229 on jaettu THL:n luokituksen mukaisesti kahteen erilliseen toimenpiteeseen TKHL 229 ja 312.

Huomiota on haluttu kiinnittää parodontiitin ehkäisyyn, varhaisdiagnostiikkaan ja hoitoon, karieksen pysäytyshoitoon sekä potilaan omahoitoon. Tähän liittyen toimenpiteisiin TKHL 301, 303, 311 ja 409 on tehty tekstitäsmennyksiä, mutta asiasisältöjä ei ole muutettu lukuun ottamatta erikoishammaslääkärikorotusta toimenpiteessä TKHL 409. Samaan aihekokonaisuuteen liittyen toimenpide TKHL 417 on poistunut ja uutena toimenpiteenä luetteloon on otettu TKHL 314.

Protetiikan ja endodontian osalta lisäyksiä ja muutoksia on tehty laajemmin. Esimerkiksi oikomishoidon työsuunnittelukoodit on laajennettu koskemaan myös proteettista hoitoa. Proteettisen hoidon korjauskoodeja on selkeytetty ja proteettisen työn hoitokäynnin sisältöä laajennettu lisäämällä siihen laajat preproteettiset toimenpiteet sekä rangan rungon sovitus. Endodontian osalta muutoksia on tehty esimerkiksi juurentäyttökoodeihin.

Kirurgian uusia toimenpiteitä ovat TKHL 315 ja 430. Paikkaushoidon osalta toimenpide TKHL 452 on poistettu ja uutena toimenpiteenä on luetteloon otettu TKHL 532. TKHL 706 on laajennettu nykykäytännön mukaisesti koskemaan myös uniapneakiskoa. Pedodontian erikoishammaslääkäreitä varten on tehty tekstilisäys toimenpiteeseen TKHL 520. 

Tämä yleiskirje on yksimielinen Suomen hammaslääkäriliitto ry:n kanssa.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas

Liitteet
1.1.1.2015 voimaan tuleva terveyskeskushammaslääkärien
toimenpideluettelo
2.Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon
muutokset 1.1.2015 lukien

Johanna Karlström

työmarkkinalakimies
Puhelin:
+358 9 771 2560
Matkapuhelin:
+358 50 522 7970
Sähköposti:
Johanna.Karlstrom@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasiat

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT