På svenska
Yleiskirje
3/12
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Terveydenhuoltoalan työntekijöiden eettinen rekrytointi

Työperäinen maahanmuutto on lisääntynyt EU:n alueella viime vuosina. Tätä taustaa vasten Euroopan sairaalasektorin työmarkkinaosapuolet HOSPEEM (sairaalasektorin työnantajaliitto) ja EPSU (Euroopan julkisalan liitttojen federaatio) ovat laatineet yhteiset eettistä rekrytointia koskevat menettelytapasäännöt, joiden tavoitteena on edistää eettisten periaatteiden noudattamista ulkomaisen työvoiman rekrytoinnissa EU:n alueella.

Menettelysääntöjen mukaan ulkomaisen työvoiman hankinnassa on painotettava erityisesti eettisten periaatteiden noudattamista, kotouttamista, avoimuutta, yhteiskuntavastuullisuutta sekä eri tahojen yhteistyötä.

Yhteisissä menettelytapasäännöissä

  • ohjataan työvoiman hankintaa ja siihen liittyvien sopimusten tekemistä
  • linjataan ulkomailta rekrytoidun henkilöstön oikeuksina muun muassa oikeus syrjimättömyyteen, yhtäläisiin koulutusmahdollisuuksiin ja urakehitykseen, asianmukaiseen perehdyttämiseen sekä järjestäytymisvapauteen
  • kannustetaan työnantajia eettisten rekrytointikäytäntöjen jatkuvaan edistämiseen. 

Tällä yleiskirjeellä annetaan tiedoksi KT:n ja FIPSU:n yhdessä menettelytapasäännöistä laatima suomennos. KT on HOSPEEMin jäsen.

Lisätietoja asiassa antaa työmarkkinalakimies Eeva Nypelö,
puh. 09 771 2114 tai 050 343 3034.

Kansainvälisen rekrytoinnin verkosto

Kansainvälisessä rekrytoinnissa työnantajien keskinäinen yhteistyö vähentää kustannuksia ja lisää osaamista. KT on käynnistänyt uudelleen kuntien kansainvälisen (kv) rekrytoinnin verkoston. Kv-rekrytointiverkoston tavoitteena on keskustella ulkomaalaisen työvoiman rekrytoinnista osaavan työvoiman turvaamiseksi kunta-alalle. Verkosto tukee kuntatyönantajia ulkomaalaisen työvoiman rekrytointiprosessien eri vaiheissa ja mahdollistaa kokemuksien vaihtamisen työperusteisessa maahanmuutossa. Verkoston toimintaan ovat tervetulleita kaikki kuntatyönantajat.

Lisätietoja asiassa antaa kehittämispäällikkö Riikka-Maria Yli-Suomu
puh. 050 348 6544 tai riikka-maria.yli-suomu(at)kuntatyonantajat.fi.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas

Liite
EPSU-HOSPEEMin menettelytapasäännöt ja maiden välisen rekrytoinnin ja sitouttamisen eettisyyden seuranta sairaalasektorilla

Eeva Nypelö

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2114
Matkapuhelin:
+358 50 343 3034
Sähköposti:
Eeva.Nypelo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT