På svenska
Yleiskirje
35/11
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Matkakustannusten korvaukset 1.1.2012 lukien

Kunnallisen yleisen virka- työehtosopimuksen (KVTES) 2012-2013 liitteessä 16 tarkoitetut matkakustannusten korvaukset, joita on eräiltä osin tarkistettu 1.1.2012 lukien. Vuodesta 2011 muuttuneet korvaukset on merkitty lihavoituna (lukuun ottamatta ulkomaan päivärahoja ja hotellikorvauksia).
 
Yleiskirjeen liitteenä ovat selvyyden vuoksi kaikki liitteen 16 korvaukset.
 
KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS
 
Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö  Sari Ojanen
 
Liite  Matkakustannukset 1.1.2012