På svenska
Yleiskirje
3/09
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) paikalliset järjestelyerät 1.5.2009 lukien

KVTES 2007-2009 sopimuskirjan allekirjoituspöytäkirjan 3 § ja samapalkkaisuuden edistämisestä ja palkkakilpailukyvyn ylläpitämisestä kunnissa ja kuntayhtymissä vuosina 2008 ja 2009 koskevan pöytäkirjan (samapalkkaisuuspöytäkirja) 2 ja 3.2 kohdat sisältävät määräykset 1.5.2009 paikallisesta järjestelyerästä.

Toukokuun alusta paikallisesti käytetään allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n mukaan 0,30 % ja samapalkkaisuuspöytäkirjan 2 kohdan mukaan 0,5 % päätoimisen opetushenkilöstön marraskuun 2008 palkkasummasta (allekirjoituspöytäkirjan 4 §). Kansalais- ja kansanopiston tuntiopettaja katsotaan kuuluvan päätoimiseen opetushenkilöstöön, jos hän opettaa vähintään keskimäärin 16 viikkotuntia omassa opistossa.

Allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n mukaan paikallinen järjestelyerä käytetään paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen ja palkkausjärjestelmän kehittämiseen paikallisesti siten, että korotuksilla tuetaan toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjä. Järjestelyerää kohdennetaan niihin yksiköihin, jotka ovat toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyillä parantaneet toiminnan laatua ja tehokkuutta. Järjestelyerästä päätettäessä on myös otettava huomioon, että esimiesasemassa olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa palkkaan nähden. Erä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksiin ja henkilökohtaisen lisän maksamiseen.

Samapalkkaisuuspöytäkirjan 3.2 kohdan mukaan paikallista järjestelyerää käytetään poistamaan naisten ja miesten perusteettomia palkkaeroja kohdentamalla palkkojen korotuksia koulutetuille naisvaltaisille ryhmille, paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen ja palkkakilpailukyvyn ylläpitämiseen. Järjestelyerä kohdennetaan erityisesti niihin yksiköihin, jotka ovat toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyillä parantaneet toimintansa laatua ja tehokkuutta. Paikallinen järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksiin ja henkilökohtaisten lisien maksamiseen.

Allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n mukaan OVTES:n sopimusosapuolet voivat sopia siitä, että em. järjestelyeriä käytetään keskitetysti. Koska sopimus­osapuolet eivät ole päässeet sopimukseen siitä, että em. eriä käytetään keskitetysti, ne käytetään kokonaisuudessaan paikallisesti tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksiin ja henkilökohtaisten lisien maksamiseen.

Huomattakoon, että tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistukset poistavat siirtymäkauden lisää / henkilökohtaista palkanlisää. Vastaavasti henkilökohtainen lisä ei poista siirtymäkauden lisää / henkilökohtaista palkanlisää.

Kustannuksia laskettaessa on otettava huomioon koko kustannusvaikutus heijastusvaikutuksineen mm. ylitunteihin. Koska paikallinen järjestelyerä nostaa palkkasummaa yhteensä 0,80 %:lla, mahdollinen siirtymäkauden tai henkilökohtaisen palkanlisän poistuminen otetaan huomioon erän laskennassa siten, että paikallisesti jaettavan järjestelyerän suuruus on faktisesti 0,80 % päätoimisen opetushenkilöstön palkkasummasta.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö                                   Vuokko Piekkala

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT