På svenska
Yleiskirje
14/08
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Työperäistä stressiä koskeva keskusjärjestösuositus

Euroopan työmarkkinakeskusjärjestöt UNICE/UEAPME, CEEP ja EAY solmivat 8.10.2004 työperäistä stressiä koskevan puitesopimuksen. Suomessa työmarkkinakeskusjärjestöt julkistivat helmikuussa 2008 työperäistä stressiä koskevan suosituksen, jolla EU:n puitesopimus pannaan kansallisesti täytäntöön. Suositus on tämän yleiskirjeen liitteenä. 

Suosituksen tarkoituksena on kiinnittää huomiota työperäisen stressin haittavaikutuksiin ja korostaa sen ennaltaehkäisyn merkitystä. Lisäksi tavoitteena on kiinnittää huomiota työperäisen stressin tunnusmerkkeihin ja esitellä toimenpiteitä, joilla haitallista työperäistä stressiä voidaan ehkäistä ja hallita. 

Mikäli työpaikalla havaitaan työperäisen stressin aiheuttamia ongelmia, keskusjärjestöt suosittelevat, että ongelmiin tartutaan mahdollisimman pikaisesti. Toimenpiteet voivat olla yhteisöllisiä, yksilökohtaisia tai molempia ja ne voivat liittyä esimerkiksi johtamiseen ja tiedonvälitykseen. 

Suosituksen ja työperäisten stressiasioiden tunnetuksi tekemiseksi työmarkkinakeskusjärjestöt järjestävät työperäistä stressiä käsitteleviä alueellisia seminaareja seuraavasti:

2.10.2008 Oulu
30.10.2008 Turku
31.10.2008 Tampere
13.11.2008 Kuopio
28.11.2008 Lappeenranta

Seminaari on maksuton. Lisätietoja seminaareista ja ilmoittautuminen verkko-osoitteessa www.ttk.fi/stressikiertue.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Markku Jalonen

Tutkimuspäällikkö                                     Margareta Heiskanen

Liite (pdf)

Työperäistä stressiä koskeva keskusjärjestösuositus