På svenska
Yleiskirje
33/03
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Eväitä työyhteisön hyvinvointiin -opas

Työssä jaksamisohjelman tavoitteena on parantaa suomalaisten työhyvinvointia ja elämänlaatua. Ohjelman tuotoksena valmistui eväitä työyhteisön hyvinvointiin -opas, jonka tarkoituksena on tiedottaa ja levittää niitä hyviä käytäntöjä, joita on syntynyt ohjelman aikana 173 työpaikan eri kehittämishankkeissa.

Vaikuttavimmiksi asioiksi näissä kehittämishankkeissa nousevat päivittäisjohtaminen, työn arjessa oppiminen sekä työaika- ja työjärjestelyt. Oppaassa hyödynnetään ohjelmassa toteutettujen tutkimusten tuloksia.

Hyviksi osoittautuneet käytännöt tarjoavat tuoreita ajatuksia ja työn arjessa koeteltuja malleja toiminnan kehittämiseen kaikille kehittäjille ja jokaiselle työyhteisönsä hyvinvoinnista kiinnostuneille.

Tämä opas on tehty yhteistyössä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja kunta-alan henkilöstöjärjestöjen kanssa. Lähetämme oheisena tiedoksenne kyseisen julkaisun. Opas löytyy myös pdf-muodossa www.kuntatyonantajat.fi > ajankohtaista.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Työvoimasuunnittelija                     Merja Rusanen

LIITE  
Eväitä työyhteisön hyvinvointiin -opas