Suomeksi
Cirkulär
33/03
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Arbetsplatshandboken "Eväitä työyhteisön hyvinvointiin" har utkommit

Programmet "Orka arbeta" har som mål att förbättra finländarnas välbefinnande och livskvalitet i arbetet. Programmet har resulterat i handboken "Eväitä työyhteisön hyvinvointiin", som syftar till att informera om olika slag av god praxis som har arbetats fram i 173 utvecklingsprojekt kring arbetsplatsfrågor och till att sprida dem vidare.

I dessa projekt utkristalliserades vardagsledningen, vardagslärandet i arbetet och arbetstids- och arbetsarrangemangen som första rangens frågor. I handboken drar man konkret nytta av forskningsresultaten.

De olika former av god praxis som tagits fram erbjuder fräscha idéer och modeller från vardagslivet som kan användas för utvecklingen av verksamheten. Här finns stoff för alla utvecklare och alla som intresserar sig för välbefinnandet på sin arbetsplats.

Handboken har utarbetats i samarbete mellan Kommunala arbetsmarknadsverket och de kommunala personalorganisationerna. Vi skickar den som bilaga till detta brev. Handboken finns också i pdf-format på www.kuntatyonantajat.fi > ajankohtaista.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör           Jouni Ekuri

Arbetskraftsplanerare               Merja Rusanen

Bilaga  Handboken "Eväitä työyhteisön hyvinvointiin" (på finska)