På svenska
Yleiskirje
15/02
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

TEL-indeksikorotukset vuonna 2003

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut palkka- ja hintatason muutosten perusteella ensi vuoden TEL-indeksiluvut. Työntekijäin eläkelain 9 §:n 2 momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu, alle 65-vuotiaiden työeläkkeet, TEL-indeksiluku on 2103 ja mainitun lainkohdan toisessa virkkeessä tarkoitettu, yli 65-vuotiaiden eläkkeet, indeksiluku on 2002 vuonna 2003.

Edellä sanotun perusteella vanhoja eläkkeitä korotetaan 1.1.2003 lukien alle 65-vuotiailla 2,39 prosentilla ja yli 65-vuotiailla 1,73 prosentilla.

Indeksisidonnaisuudella pyritään säilyttämään pitkäaikaisesti maksettavien sosiaaliturvaetuuksien tosiasiallinen arvo.

Jos eläkkeensaaja on ilmoittanut aikanaan, että hänen eläkkeensä tarkistetaan eläkesäännön vanhan sanamuodon mukaan, eläke tarkistetaan aikanaan kunnallisen virkaehtosopimuksen tai vastaavan kunnallisen työehtosopimuksen mukaisten palkkojen yleistarkistusta vastaavasti.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Tutkimuspäällikkö                          Margareta Heiskanen