På svenska
Yleiskirje
11/02
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kuntatyö 2010 -projekti

KUNTATYÖ 2010 projektin (raportti: Kuntien työvoima ja henkilöstö 2010) tarkoituksena on varautua kilpailuun työvoimasta. Tavoitteena on parantaa kuntien ja kuntayhtymien mahdollisuuksia työnantajina tulevaisuuden työvoimapulatilanteessa, tuoda esille kunnissa tehtävää palvelutyötä ja lisätä kuntatyöpaikkojen houkuttelevuutta. Kuntaliiton, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Kuntien eläkevakuutuksen yhteinen hanke, laajennettu työnantajastrategia, julkistettiin 8.4.2002. Alkava toimenpide-ehdotusten täytäntöönpanovaihe pyrkii etsimään keinot ja toteuttamaan toimenpiteet projektissa asetettujen päämäärien saavuttamiseksi. Projekti kestää vuoden 2004 loppuun.

Projekti jakautuu neljään pääalueeseen: kuntatalous/kuntapolitiikka, työnantaja- ja henkilöstöpolitiikka, koulutuspolitiikka sekä aktiivinen työllisyyspolitiikka. Näihin osa-alueisiin sisältyy 19 toimenpide-ehdotusta, joilla kehitetään mm. kuntatalouden vakautta ja suunnitelmallisuutta, kuntien ja kuntayhtymien työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkaa, eläkepolitiikkaa, koulutuksen ennakointia sekä työllisyys- ja siirtolaispolitiikkaa. Osana projektia toteutetaan Kuntatyö 2010 -tutkimus, jossa useilla kyselytutkimuksilla selvitetään työhyvinvointia ja sen suuntaa kunta-alalla ja kehitetään tulosten perusteella työelämää.

Projektista vastaa ohjausryhmä, johon kuuluvat varatoimitusjohtaja Pekka Alanen (KL) puheenjohtajana sekä työmarkkinajohtaja Jouni Ekuri (KT) ja varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto (KEVA). Ohjausryhmän työhön osallistuu myös suunnittelupäällikkö Reijo Vuorento Kuntaliitosta. Projektijohtajaksi on 1.6.2002 alkaen nimetty apulaisneuvottelupäällikkö Pirkko Leivo Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta.

Kunnallinen työmarkkinalaitos on aiemmin julkistanut kannanoton strategisen henkilöstöjohtamisen kehittämisestä. Hyvällä työnantaja- ja henkilöstöpolitiikalla voidaan tukea palvelutoimintojen strategista johtamista ja tulevaisuuden haasteiden ennakointia. Hyvin käynnistyneen henkilöstöstrategiantyön jatkoksi ja rinnalle on aika ryhtyä kartoittamaan tulevaisuuden työvoimatarvetta ja -tarjontaa niin työnantajakohtaisesti kuin alueellisestikin. Myönteisen työnantajakuvan vahvistaminen ja levittäminen sekä yhteydet oman alueen oppilaitoksiin ovat toimenpiteitä, jotka voidaan tehokkaimmin toteuttaa paikallisin toimenpitein. Kuntatyö 2010 projekti tulee jatkossa tukemaan mm. tätä työtä. 

Lisätietoja projektista sen hankesivulta www.kuntaliitto.fi/kuntatyo2010.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Projektijohtaja                               Pirkko Leivo


Liite Kuntatyö 2010 -projektiesite