På svenska
Yleiskirje
21/00
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Eräitä ajankohtaisia kunnalliseen opetusalan virka- ja työehtosopimukseen 2000 (OVTES) liittyviä asioita

1 Ylituntipalkkio (yleinen osa II luku 17 §)

Ylituntipalkkioiden laskentaperusteet muuttuvat 1.8.2000 lähtien. Siihen saakka noudatetaan 1.2.2000 voimassa olleita sopimusmääräyksiä ja niiden perusteella laskettuja ylituntipalkkiotaulukoita. Ylitunti- ja tuntipalkkiotaulukot (OVTES tunti- ja ylituntipalkkiotaulukot s. 190-203) lakkaavat olemasta voimassa 1.8.2000. Kunnallinen työmarkkinalaitos ei enää tämän jälkeen tee uusilla perusteilla laskettuja ylituntipalkkiotaulukoita.

Ylituntipalkkion laskentaperusteen muutoksen jälkeen ylituntipalkkiot säilyvät lähes saman suuruisina eli muutoksesta on tehty mahdollisimman kustannusneutraali. Muutos on luonteeltaan tekninen ja sillä on pyritty helpottamaan palkanlaskentaa ja yksinkertaistamaan sopimusta erityisesti, kun siirrytään markoista euroihin. Eurot otetaan palkanlaskennassa käyttöön vuoden 2002 alusta, mutta kunta-alalla pyritään siihen, että jo vuoden 2001 sopimuksissa kaikki markat ilmoitetaan myös euroina.

Sopimusmääräykset ylituntipalkkion laskentaperusteena olevasta viran palkkaluokasta ja opetusvelvollisuudesta säilyvät entisinä.

1.8.2000 alkaen kuukausittain maksettava viikkotuntipalkkio saadaan kertomalla ylituntipalkkioiden laskentataulukon (OVTES s. 189) palkkaluokkaa vastaava markkamäärä opetusvelvollisuuden mukaan vaihtelevilla kertoimilla, jotka ilmenevät OVTES:n yleisen osan II luvun 17 §:n 1 momentista. Yhden yksittäisen tunnin hinta lasketaan siten, että ylituntipalkkio kuukaudessa kerrotaan luvulla 12 ja tulos jaetaan koulun/oppilaitoksen opetustyöviikkojen lukumäärällä.

Ylituntipalkkioita ei enää lasketa pennin tarkkuudella vaan ne pyöristetään normaalia pyöristyssääntöä noudattaen lähimpään kymmeneen penniin. Esimerkiksi 123,45 mk pyöristyy 123,50 markkaan ja 123,44 mk pyöristyy 123,40 markkaan.

Esimerkki:

Peruskoulun luokanopettaja, viran mukainen palkkaluokka  C 45 ja opetusvelvollisuus 23.

1) Kuukausittain maksettava ylituntipalkkio

Ylituntipalkkioiden laskentataulukon mukaan C 45:ttä vastaava markkamäärä on 8 121 mk kuukaudessa. Tämä markkamäärä kerrotaan sopimuksen 17 § 1 momentin mukaisella opetusvelvollisuutta 23 vastaavalla kertoimella 0,0435. Tulokseksi saadaan 353,2635 mk/kk eli pyöristettynä 10 pennin tarkkuudella 353,30 mk/kk.

2) Yhden yksittäisen tunnin hinta

353,30 mk kerrotaan 12:lla ja jaetaan koulun/oppilaitoksen opetustyöviikkojen lukumäärällä eli peruskoulussa 38:lla. Tulokseksi saadaan 111,5684 mk/tunti eli pyöristettynä 10 pennin tarkkuudella 111,60 mk/tunti.

2 Palvelulisä (yleisen osan II luku 5 § ja 11 §)

Palvelulisään oikeuttavia vuosia aikaistetaan 1.8.2000 alkaen 2 vuodella aikaisemmasta (lukuun ottamatta liitteen 13 palveluvuosia). Samalla poistuu oikeus lukea koulutuksesta joko 1 tai 2 vuotta palvelulisiin oikeuttavaan palveluaikaan. Koulutusvuosien poistuma koskee kaikkia opettajia, myös jo palveluksessa olevia. Kenelläkään opettajalla ei enää 1.8.2000 alkaen ole palvelulisissä koulutusvuosia mukana. Kunnissa tulee pitää huolta siitä, että seuraavia palvelulisiä opettajille myönnettäessä ei vahingossa tule aikaisemmin hyväksyttyä koulutusaikaa mukaan palvelulisään oikeuttavaan palveluaikaan.

3 Sairausvakuutuslain mukaiset ja eräät muut korvaukset

Koska on ilmennyt, että ainakin osa sairausvakuutustoimistoista ei katso voivansa maksaa OVTES:n yleisen osan V luvun 5 §:n 2 momentin mukaista korvausta kunnalle, joka puolestaan maksaisi opettajalle täyden palkan, on näissä tapauksissa sopimuksen tarkoituksen saavuttamiseksi palattava vanhaan käytäntöön eli työnantajan on vähennettävä päivä-, erityisäitiys-, äitiys- tai vanhempainrahaa sekä määräaikaista kuntoutus- tuki- tai kuntoutusrahaa opettajalle maksettavasta palkasta.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Neuvottelupäällikkö                       Anja Vaheri

Neuvottelupäällikkö                       Pentti Hakola