Koulutukset

Videokamera kuvaamassa KT:n kouluttajia

KT järjestää työnantaja-asiakkailleen erilaisia tilaisuuksia, joissa koulutetaan esimerkiksi uusista sopimusmääräyksistä, lainsäädännön muutosten vaikutuksista tai muista ajankohtaisista, jotka vaikuttavat asiakkaiden arkeen. Toimintavuonna KT-yhteyshenkilöille järjestettiin yhteensä 4 KT-infoa. 

KT on järjestää lukuisia erilaisia ajankohtaispäiviä verkostoilleen, joissa tärkeää on tutustua ja jakaa kokemuksia muiden vastaavassa tilanteessa olevien kanssa. Vuonna 2020 ja 2021 tilaisuudet on järjestetty pääasiassa webinaareina ja Teams-kokouksina. 

Lisäksi KT haluaa tukea sotetyönantajia muutoksessa, ja on tarjonnut eri hankkeiden kautta webinaareja esihenkilötyössä kehittymiseen.

Lähijohtamisen akatemia

Lähijohtamisen akatemia on kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonsernien työpaikoille johtamisen tueksi vuonna 2020 perustettu kehittyvä sähköinen alusta, joka rohkaisee lähijohtoa kehittämään itseään ja työtiimiään rajallisista resursseista huolimatta.  

Lähijohtamisen akatemia palvelee KT Linjassa 

Lähijohtamisen akatemia löytyy KT Linja -palvelusta välilehdeltä ”Akatemia”. Lähijohtamisen akatemia on avoin työnantajaa edustaville esihenkilöille ja HR-kehittäjille. Akatemian tunnukset on tilattavissa KT:n toimiston osoitteesta. Tunnukset lähetetään automaattisesti kaikille työnantajaa edustaville Lähijohtamisen akatemian webinaariin ilmoittautuneille.

Vuonna 2021 Lähijohtamisen akatemiassa avattiin seuraavat oppimismoduulit: 

  • Esihenkilö johtaa muutosta arjessa 
  • Luottamuksen rakentaminen työyhteisössä
  • Puuttumisen polku 

Kustakin moduulista järjestettiin myös webinaari, jossa käytiin läpi moduulin sisältöä ja pohdittiin yhdessä johtamisen kysymyksiä moduulin teemojen sisällä. 

Koulutusyhteistyötä FCG:n kanssa

Osa vuoden 2021 KT:n koulutuksista suunniteltiin ja järjestettiin yhteistyössä Finnish Consulting Group FCG Oy:n kanssa. Koulutukset koskivat pääosin eri työ- ja virkaehtosopimusten sisältöä ja tulkintaa, tarjonnassa oli muun muassa KVTES- , OVTES- sekä ammatillisen että yleissivistävän koulutuksen palvelussuhdepäiviä. Yhteisiä koulutuksia olivat myös esimerkiksi Esimiespassi 2020 ja erilaiset koulutusohjelmat, kuten KT-yhteyshenkilöiden, palkka- ja henkilöstöhallinnon tai palvelussuhdeasiat esimiestyössä -koulutusohjelmat.

Toimintavuonna yhteistyössä järjestettiin yhteensä 52 koulutustilaisuutta, jotka kaikki järjestettiin webinaareina. Toimintavuonna koulutuksiin osallistui noin 2000 henkilöä. Lisäksi kunnat ja kuntayhtymät tilasivat 2 omaa koulutustapahtumaa. Kaiken kaikkiaan koulutuksiin osallistui noin 2100 henkilöä.

EKJ-johtamisvalmennuksen toinen välivuosi

Kuntien, kuntayhtymien ja kuntien omistamien yhteisöjen esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus EKJ-ohjelmaa ei käynnistetty ollenkaan vuosina 2020 ja 2021 koronapandemian vuoksi.

EKJ-ohjelman taustalla ovat Kuntaliitto, KT, Keva, Avaintyönantajat Avainta ry ja Kuntarahoitus. Noin vuoden kestävän johtamisvalmennuksen käytännön järjestelyistä vastaa FCG Konsultointi Oy.