Uutinen
TYÖ2030-ohjelman Työkaverikysely

Työkaveruus vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta

Työpaikat ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja kaverisuhteiden solmimiselle. Suomalaiset arvioivat, että noin kolmannes kaverisuhteista on lähtenyt liikkeelle työpaikalta. Työkavereiden tuomaa yhteenkuuluvuuden tunnetta pidetään tärkeä asiana elämässä.

Muista työkaveriasi ystävänpäivänä, hymyile ja tervehdi, ehdota yhteistä lounasta tai kahvihetkeä, kysy kuulumisia

Työpaikalla on tärkeä merkitys sosiaalisuudelle ja monille työpaikka on avannut koko elämän kestäviä ystävyyssuhteita. TYÖ2030-ohjelman joulukuussa 2022 teettämän kyselyn mukaan suomalaisilla on keskimäärin noin viisitoista kaveria. Eniten kavereita on 45–54-vuotiailla. Neljä prosenttia vastanneista arvioi, että heillä ei ole yhtään kaveria. 

Työkavereiden määrä ystävyyssuhteissa korostuu 45–64-vuotiailla, joka selittyy todennäköisesti sillä, että kyseisellä ikäryhmällä on takanaan eniten työvuosia. 

Etätyö on jättänyt jälkensä työkaveruuksiin. Kyselyn mukaan etätyö on heikentänyt pysyvästi tai hetkellisesti ainakin hetkellisesti nuorten 18–24-vuotiaiden työkaverisuhteita. 

Reiluus on työkaverin tärkein ominaisuus

Työkaveruudessa arvostetaan eniten reiluutta, tiimipelaamisen taitoja, helposti lähestyttävyyttä ja hyviä kommunikointitaitoja. Kyselyyn vastaajista noin neljä viidesosaa pitää työkaveruuden tuomaa yhteenkuuluvuuden tunnetta tärkeänä asiana. 

Työkaverit tuovat myös iloa arkeen ja ovat tuki arjessa. Reilu neljäsosa kyselyyn vastanneista pitää erittäin tärkeänä sitä, että he kokevat voivansa oppia uutta työkavereiltaan. 

Työkaveruuden ohella koko työyhteisöllä on keskeinen merkitys hyvinvoinnille ja parhaimmillaan hyvä työyhteisö on tärkeä voimavara. 

– Työn merkityksellisyys, hyvinvoiva ja toimiva työyhteisö sekä mahdollisuus kehittyä ovat tämän päivän isoja trendejä työelämässä. Toimiva työyhteisö vaikuttaa myönteisesti työn tuloksellisuuteen ja työhyvinvointiin. Hyvään työyhteisöön on myös mukava tulla aamuisin, toteaa ohjelmajohtaja Sanna Kulmala TYÖ2030-ohjelmasta. 

Työyhteisön tuen ja yhteisöllisyyden merkitys korostuu työuran alussa. Etätyö, hybridityö ja monipaikkainen työ yleistyvät nopeasti työelämässä.

– Työnantajien kannattaa nyt kiinnittää erityistä huomiota keinoihin vahvistaa yhteisöllisyyttä. Verkostoitumisessa on kyse loppujen lopuksi kohtaamisista ihmisten välillä. On tärkeää luoda edellytyksiä luonnollisille ja arkisille kohtaamisille, jotka tukevat työntekijöiden verkostoitumista, korostaa erikoistutkija Mikko Nykänen Työterveyslaitokselta.  

Muista työkaveria ystävänpäivänä

– Ystävänpäivä antaa loistavan mahdollisuuden huomioida myös työkavereita. Tästä syystä halusimme nostaa aiheen esiin näin ystävänpäivänä, jotta antaisimme arvoa työkaveruudelle, Kulmala toteaa. 

Työpaikalla jokainen vaikuttaa omalta osaltaan yhteisöllisyyteen ja työkaverin huomioimiseen. Pienet teot ovat ratkaisevia ja voivat merkittävästi vahvistaa yhteisöllisyyden tunnetta. Hyvä työtoveruus lisää työn mielekkyyttä, auttaa jaksamaan ja vähentää stressiä. Työkaverin kanssa pääsee myös vaihtamaan ajatuksia ja ideoimaan yhdessä. 

Lisätiedot

TYÖ2030-ohjelmassa kehitetään uudenlaisia toimintatapoja yhdessä työpaikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa sekä kannustetaan kokeiluihin. Toimintatapoja uudistamalla voidaan vaikuttaa työllisyyteen, talouteen, kilpailukykyyn sekä Suomen työelämäbrändiin maailmalla. TYÖ2030-ohjelma on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa.

TYÖ2030-ohjelma teetti joulukuun lopussa Työkaveri-kansalaiskyselyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa suomalaisten kaverisuhteita. Kysely toteutettiin Bilendin M3 Research -verkkopaneelissa. Kyselyyn vastasi tuhat 18–75-vuotiasta suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja maantieteellisesti edustava. Aineiston virhemarginaali on noin +/- 3 prosenttiyksikköä. Kyselyn suunnittelusta vastasi Pohjoisranta BCW.

Muualla verkossa