Uutinen

KT:n omat koulutukset käynnistyivät

KT käynnisti koulutukset työnantajajäsenilleen omana toimintanaan 1.6.2022. Ensimmäinen 16.6. webinaarina järjestetty koulutus perhevapaauudistuksesta kokosi yli 300 osallistujaa. KT tarjoaa jäsenilleen sopimuskoulutusten lisäksi henkilöstöjohtamiseen ja työelämän laatuun liittyvää koulutusta.

Koulutusta ja tapahtumia työnantajien edustajille

Koulutukset kohdennetaan työnantajien edustajille eli jäsenyhteisöjemme ylimmälle johdolle, HR-johdolle ja asiantuntijoille, toimialajohdolle sekä hallinnon ja palkkahallinon asiantuntijoille. Koulutuksilla tuetaan myös esihenkilöitä työnantajaroolissa. Kouluttajat ovat pääosin KT:n omia asiantuntijoita.

KT rakentaa toimivaa työelämää ja tukee jäsentensä onnistumista työnantajina.

Koulutamme osaamisalueillamme  

KT kouluttaa työ- ja virkaehtosopimusten soveltamiseen, palvelussuhdekysymyksiin ja työelämään liittyvään lainsäädäntöön liittyvissä teemoissa. Myös johtaminen, esihenkilötyö, henkilöstöjohtaminen, työelämän laatu ja osaamisen kehittäminen ovat keskeisiä osaamisalueitamme.

KT järjestää sekä etäkoulutuksia että lähikoulutuksia. Osa koulutuksista toteutetaan hybridinä eli lähitoteutus striimataan samanaikaisesti etäosallistujille. Koulutusten materiaali on pääosin nähtävissä jälkikäteen ja monista webinaareista tehdään tallenne Linja-palveluun. Koulutukset ovat jäsenillemme pääosin maksuttomia.

Syksyn tapahtumat päivittyvät verkkoon

Syksylle on suunniteltu paljon koulutuksia, joista osaan on jo avattu ilmoittautuminen. Jatkossa kaikki koulutukset ja tapahtumat löytyvät verkkosivujemme Ajankohtaista-valikosta.

Tervetuloa KT:n koulutuksiin!

KT:n valtuuskunta päätti 24.2.2022 käynnistää jäsenyhteisöille suunnatut koulutukset KT:n omana toimintana. Muutos pohjautuu kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä annettuun lakiin (630/2021), joka teki KT:stä itsenäisen julkisoikeudellisen yhteisön.