Uutinen

Kuntatyönantaja-lehti 6/2021 ilmestynyt: Vetovoimaa työoloja kehittämällä ja digiloikalla saatavuutta palveluihin

Tuoreesta Kuntatyönantaja-lehdessä kerrotaan, kuinka Vaasan kaupunki tutki omaa työnantajakuvaansa ja kehittää selvityksen pohjalta työolojaan pitääkseen kiinni henkilöstöstään ja houkutellakseen uusia työntekijöitä. Lehdestä voit lukea myös, kuinka Essotessa on otettu käyttöön digitaalisia palveluja. Asiakkaiden palaute on yllättänyt positiivisuudellaan. Hoitoresursseja kyetään kohdentamaan tehokkaammin hoitotyöhön.

Vaasa kehittää työoloja

Vaasan kaupunki tutki omaa työnantajakuvaansa ja kehittää selvityksen pohjalta työolojaan pitääkseen kiinni henkilöstöstään ja houkutellakseen uusia työntekijöitä. Henkilöstöjohtaja Tuulikki Kruhse-Poutanen ja rekrytointivastaava Anne Lindell painottavat molemmat osaamisen, johtamisen ja palkitsemisen merkitystä myönteiselle työnantajakuvalle. Tärkeää on myös miettiä keinoja, miten sanoma hyvistä työoloista kantautuu myös potentiaalisten työntekijöiden korviin.

Essote parantaa palvelujen saatavuutta digipalveluilla 

Etelä-Savossa pilotoidaan uusia, ajasta ja paikasta riippumattomia digitaalisia palveluja. Kokemukset ovat olleet myönteisiä sekä henkilöstöllä että asiakkailla. Kiireettömässä asioinnissa digilääkäri vastaa chat-palvelussa aamu kuudesta puoleen yöhön ja Essi-bot auttaa neuvonnassa ja ajanvarauksessa kymmenessä Essoten yksikössä. 
Digitaalisilla palvelumuodoilla hoitoresursseja kyetään kohdentamaan tehokkaammin, koska aikaa jää hoitotyöhön, kertoo muutosjohtaja Sami Sipilä Kuntatyönantajan haastattelussa. Sekä henkilöstöä että asiakkaita perehdytetään digitaalisten palveluiden käyttöön. Henkilöstölle on suunnitteilla koulutuspolku, joka oikeuttaisi toimimaan digitaalisissa palveluissa.

Aluevaltuustot tarvitsevat HR-tietoa toiminnan käynnistämiseen

Henkilöstöasioiden valmistelu kiihtyy KT:n hyvinvointialueiden HR-valmistelijoiden verkostoissa.  Alueet aloittavat toimintansa vuoden päästä. Aikaa ei ole hukattavaksi, kirjoittavat neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas ja yhteyspäällikkö Aija Tuimala.

Hyvinvointialueiden valtuustot aloittavat toimintansa maaliskuun alussa. Aluevaltuustot tarvitsevat HR-valmistelijoiden tuottamaa HR-tietoa muun muassa alueiden henkilöstövoimavarojen suunnitteluun ja alueiden toiminnan käynnistämiseen vuoden 2023 alussa. 

Hyvinvointialueiden HR-valmistelijat keräävät parhaillaan henkilöstötietoja henkilöstösiirtojen suunnitteluun ja toimeenpanoon sekä palkkapolitiikan ja henkilöstöpolitiikan linjausten laatimisen tueksi. 

Ulkomaalaistaustaisen määrä kasvaa tasaisesti kuntasektorilla

Kunta-alan palkansaajista ulkomaalaistaustaisia on 4,3 prosenttia. Ulkomaalaistaustaisia työskentelee kuntasektorilla suhteellisesti keskimääräistä enemmän etenkin lääkäreinä, hoitotyössä ja siivousalalla. Ulkomaalaistaustaisten palkansaajien osuus kuntasektorilla on kasvanut tasaisesti vuosittain, kirjoittaa työmarkkinatutkija Riikka Krause artikkelissaan.

Mielenterveyttä on tuettava työpaikoilla

Mielenterveyden haasteilla on laajakantoisia kansallisen tason vaikutuksia ja siksi myös haasteiden selättäminen vaatii kansallisen tason toimia. Päävastuu omasta hyvinvoinnista ja työkyvystä on yksilöllä itsellään. Työnantajalla on kuitenkin vastuu siitä, mitä työpaikalla tapahtuu. Oleellista on tunnistaa ajoissa kuormitustekijät ja työyhteisön voimavarat. Jokainen voi osallistua mielenterveyttä tukevan työyhteisön luomiseen, kannustaa työelämän kehittämisen asiantuntija Minna Salli artikkelissaan.

Toimiva työtila tukee jaksamista

Hyvät työtilat vastaavat moniin erilaisiin tarpeisiin. Tulevaisuuden toimivissa työtiloissa korostuvat tilojen terveellisyys ja yhteisöllisyys, sanoo Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Virpi Ruohomäki haastattelussaan.

Kun aiemmin työtiloja on tutkittu puutteiden ja ongelmien näkökulmasta, Ruohomäki on halunnut uudistaa vanhaa ajattelutapaa ja miettinyt asiaa toisinpäin: mitkä asiat edistävät hyvin-vointia työtiloissa ja mitkä asiat tukevat ihmisten jaksamista ja tyytyväisyyttä?

Työelämän tietosuoja on työnantajan vastuulla

Työelämän tietosuojan toteutumisesta vastaa lähtökohtaisesti työnantaja.  Kuntatyönantajan artikkelissa työmarkkinalakimies Ritva Liivala on vastannut usein kysyttyihin kysymyksiin työelämän tietosuojasta.