Uutinen

Kuntatyönantaja-lehti 1/2021 on ilmestynyt. Kunnat tehostavat toimintaansa

Uusimmassa Kuntatyönantaja-lehdessä 1/2021 kerrotaan, kuinka Imatra sai tulot ja menot tasapainoon mylläämällä koko organisaationsa. Ikaalisessa talous pidetään tasapainossa ketterin, mutta rankoin muutoksin. Toimintaa uudistetaan tulevaisuutta ennakoiden.

Kuntatyönantaja-lehden 1-21 kansikuva

Imatralla kaupungin tehtävät ja työnjaot on pyöräytetty täysin uusiksi alle kymmenessä vuodessa. Uudistuksia on perusteltu huolellisilla laskelmilla. Poliittinen päätöksenteko on pystynyt aidosti vaikuttamaan uudistuksissa, joita on tehty tulevaisuutta ennakoiden.

– Meillä on hyvä ja avoin ilmapiiri, ja päättäjät ymmärtävät kulttuurisen muutoksen tarpeen. Uudistukset ovat vaatineet rohkeutta ja myös herkkyyttä korjata toimintaa tarpeen mukaan, kertoo kaupunginjohtaja Kai Roslakka haastattelussaan.

Ikaalisessa kaikki esihenkilöt osallistuvat muutosjohtamisen koulutukseen, jotta heillä olisi osaamista toteuttaa kaupungin talouden tasapainottamisen suunnitelma.

– Muutoksia tulee niin paljon, että tajusimme osaamisen tuen tarpeen, jotta muutoksista selvitään, kertoo kaupunginjohtaja Kari Tolonen.

Sote-uudistus muuttaa työmarkkinoita

Sote-uudistusta koskeva lainsäädäntö on eduskunnassa. Työmarkkinauudistus kulkee käsi kädessä sote-uudistuksen kanssa. Uudistuksessa hyvinvointialueet perustetaan heinäkuussa. Samaan aikaan tulee uusi KT-laki. Lain perusteella KT voi toimia ennakollisesti hyvinvointialueiden lukuun. 

Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas kertoo artikkelissaan, miten hyvinvointialueiden toiminnan käynnistämistä valmisteltaisiin alueiden väliaikaishallinnossa.

Etätyö tuli laajasti kunta-alalle

Etätöihin siirryttiin kunta-alalla viime keväänä koronaepidemian vuoksi laajasti ja nopeasti. Työpaikoilla tuli luoda periaatteet ja toimintatavat, joita noudatetaan etätyöhön siirryttäessä ja etätyössä. Nyt on aika rakentaa hyvää etätyökulttuuria. 

Neuvottelupäällikkö Anne Kiisken artikkelissa kerrotaan, mitä etätyöstä sovittaessa olisi huomioitava. Artikkelissa Etsikkoaika rakentaa hyvää etätyökulttuuria johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen kannustaa jokaista organisaatiota rakentamaan sille sopivan etätyökulttuurin. Etätyökäytännöissä on kyse johtamisesta ja halutusta organisaatiokulttuurista.

Jaettu johtajuus yleistyy opetusalalla

Peruskouluissa ja lukioissa johtaminen koetaan hyvä harvemmin vain rehtorin ja apulaisrehtorin tehtävänä. Rehtorien tehtävien jakamiselle löytyy paljon hyviä syitä, kirjoittaa neuvottelupäällikkö Hannu Freund.

 

Muun muassa nämä Kuntatyönantaja-lehden uusimmat artikkelit lehden verkkosivuilla

 

 

Teuvo Arolainen

viestintäpäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2518
Matkapuhelin:
+358 50 324 1195
Sähköposti:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Kaisa Koskela

viestinnän asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2517
Matkapuhelin:
+358 50 337 4419
Sähköposti:
Kaisa.Koskela@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT