Uutinen

Ehdit vielä ilmoittautua mukaan työn murroksen seurantaan

KT kutsuu kuntaorganisaatioiden ja toimialojen johtoa, kehittäjiä ja henkilöstöjohtoa ilmoittautumaan työn murroksen seurantaan. Osallistujille lähetetään helmi-maaliskuun vaihteessa seurantakysely, joten mukaan ehtii vielä ilmoittautua.

Pepper-robotti voi auttaa ihmistä työelämässä. Kuva:  Alex Knight / Unsplash.

KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt seuraavat yhdessä työn murrosta kunta-alalla. Kahden vuoden välein toteutettavan laajan seurannan tarkoitus on tehdä nykyaikaista kuntatyötä näkyväksi.

Tavoitteena on myös rakentaa yhteistä kuvaa muutoksesta sekä vahvempaa tietopohjaa, jota voidaan hyödyntää kunta-alan työmarkkina- ja kehittämistoiminnassa.  Seuranta tuottaa ajankohtaista tietoa kuntatyön kehityksestä ja tilanteesta työpaikoille itselleen mutta myös poliittisille päättäjille ja kuntalaisille. Siksi on tärkeää, että seurantaan saadaan osallistujia mahdollisimman laajasti mukaan.

Kaikille seurantaan osallistuville lähetetään helmi-maaliskuun vaihteessa työn murroksen seurantakysely. Ilmoittautumisen yhteydessä voi jo valita, minkä aiheen tai aiheiden seurantaan haluaa osallistua. Yhden aiheen kyselyyn vastaaminen kestää arviolta 10–15 minuuttia.

Uusia aiheita sekä tietoa korona-ajan työstä

Vuonna 2019 toteutetun ensimmäisen seurantakierroksen päätulos oli, että työn murros on käynnissä kaikilla kunnan toimialoilla ja ammateissa. Se näkyy kuitenkin eri tavoin eri ammateissa ja toimialoilla.

Vuoden 2021 seurantakierros osuu mielenkiintoiseen aikaan. Odotetavissa on, että sen tuloksista esimerkiksi selviää,
millä tavoin erilaiset uudet toimintatavat ja digitalisaatio ovat edenneet korona-aikana eri toimialoilla ja ammateissa sekä lähi- että etätöissä ja -palveluissa. Kiinnostavaa on myös, missä määrin erilaiset digitaaliset palvelut, some-viestintä kuntalaisille, tekoäly ja robotit ovat tulleet osaksi kuntatyötä.

Vuonna 2021 kunta-alan työn murrosta seurataan yhteensä 23 aiheessa. Uusia aiheita ovat esimerkiksi nuorisotyö,
kestävä kehitys ja julkisen työn merkitys ja arvo.

Työn murroksen seuranta on KT Kuntatyönantajien, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn, Julkisen alan unioni JAUn ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:n yhteinen hanke ja osa Kuntatyö2030-kokonaisuutta.

Niilo Hakonen

johtava työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2025
Matkapuhelin:
+358 40 820 6800
Sähköposti:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT