Uutinen

Selkeät toimintaohjeet hallitsevat koronapelkoa

Koronavirusepidemiaan liittyvä keskustelu on hallinnut maailmaa viime kuukaudet. Pelko seuraa keskeisiä faktoja ja tietoja, joita viranomaisilla ja medialla on tarjottavana. Selkeät toimintaohjeet vähentävät tutkitusti pelkoa.

Pelko. Kädet edessä.

Koronaviruksen synnyttämä pelko on ollut sidonnainen viranomaistiedotukseen.

Pelon määrä on kasvanut tartuntojen lisääntyessä ja vähentynyt vasta, kun viranomaiset pystyivät antamaan selkeitä toimintaohjeita viruksen leviämisen hillitsemiseksi. Pelon tunnetta vähensivät myös hallituksen rajoituspäätökset sekä poikkeuslakien käyttöönotto. Epävarmuus heräsi uudelleen, kun päätös Uudenmaan eristämisestä tehtiin.

Pelko – tai se, etteivät viranomaiset tai media pysty tarjoamaan varmoja vastauksia – voi johtaa lamaantumiseen. Hallinnan tunne puolestaan lieventää uhan tuntua ja pelon seurauksia. Data indikoi siten päättäjien ja viranomaisten toiminnan ja kriisiviestinnän seurauksia.

Näkemykset perustuvat Mediatalo Keskisuomalaisen ja NayaDaya Oy analyysiin siitä, miten koronavirusepidemiaan liittyvät uutiset vaikuttavat suomalaisten tunteisiin ja käyttäytymiseen. Tapahtumia arvioitiin hallituksen ja viranomaisten antamien tietojen ja ohjeiden, median luoman kuvan sekä sosiaalisen median keskustelujen perusteella.

Tarvitaan uutisointia, joka auttaa ymmärtämään tilanteen vakavuutta, mutta samalla lievittää turhaa huolta, kannustaa harkintaan ja etsii ratkaisuja. Kun faktoja on riittävästi tarjolla, viestinnän valinnoilla voidaan vahvistaa myös myötätuntoa, yhteisöllisyyttä ja toimeliaisuutta ilman, että viruksen vakavuutta vähätellään. On tuotettava luotettavaa tietoa, mutta otettava huomioon myös tunteet.