Uutinen

Tehylle ja Superille sakkoja laittomista työtaisteluista Lahdessa

Tehy ja SuPer sekä niiden Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ammattiosastoja on tuomittu hyvityssakkoihin laittomista työtaisteluista lokakuussa 2019. Myös neuvottelujärjestö KoHo tuomittiin maksamaan sakkoa.

Tuomarin nuija. Kuva: Pixhill.

Tehyn ammattiosasto ja SuPerin ammattiosastot järjestivät Päijät-Hämeen keskussairaalassa, Lahden kaupunginsairaalassa ja kuntoutussairaala Jalmarissa työsuhteisia jäseniään koskeneen ulosmarssin 4. lokakuuta 2019 sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielto 4.–11. lokakuuta 2019.

Työtaistelutoimilla ammattiosastot osoittivat mieltään työnantajan säästökeinoja vastaan.  Syynä oli työntekijöiden tyytymättömyys työnantajan päätöksiin yhteistoimintamenettelyn jälkeen.

Työtuomioistuin tuomitsi kesäkuussa antamassaan tuomiossa Tehyn ammattiosaston maksamaan hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. Sekä Tehylle että neuvottelujärjestö KoHolle (Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö) tuomittiin hyvityssakot valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä.
 
Superin seitsemän ammattiosastoa tuomittiin hyvityssakkoihin työrauhavelvollisuuden rikkomisesta.  Työtuomioistuin tuomitsi sekä SuPerin että neuvottelujärjestö KoHon sakkoihin valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä.

Työtuomioistuin katsoi, että Tehyn ja SuPerin ammattiosastot tekivät itsenäisesti päätöksensä ryhtyä työtaisteluihin. Koska KoHon valvontavelvollisuus oli kohdistunut erikseen sen alayhdistysten toimiin, KoHo tuomittiin hyvityssakkoon valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä kummastakin työtaistelusta erikseen.