Uutinen
Verkkolähetys Lappeenranta-seminaarista 20.8.2020

Rakkaudesta kuntatyöhön – yhdessä yli haasteiden

Kunta-alan yhteistoiminta- ja työelämän kehittämiseminaarin ensimmäinen päivä on takana. Tänä vuonna Lappeenranta-seminaari toteutetaan etäyhteyksin studioksi muutetusta Lappeenranta-salista 20.–21.8. Verkon ääreen seminaariin oli ilmoittautunut yli 300 osallistujaa.

Työmarkkinapaneeli Lappeenranta-seminaarista 2020

Lappeenranta-salissa oli paikalla myös pieni joukko studioyleisöä. Seminaarin juonsivat Mikko Kekäläinen ja Susanna Laine.

Kuntapalvelut hyvinvointiyhteiskunnan perusta

Seminaarin avauspuheenvuorossa kuntaministeri Sirpa Paatero korosti kuntien ja kuntatyöntekijöiden avainroolia kansalaisten elintärkeiden palveluiden tuottajina. Kuntatyö on merkityksellistä. Kuntatyöstä saa olla ylpeä, ja sitä saa rakastaa.

Tilanteen tunnistaminen ja tunnustaminen

Aamun teemana oli, miten kuntapalvelut turvataan tulevaisuudessa. Tutkimusprofessori Anna Rotkirch, vastaava tutkija Mikko Salasuo sekä alue- ja väestökehityksen asiantuntija Timo Aro havainnollistivat keskustelussaan hyvin kunta-alaa haastavia teemoja, kuten alueellista eriarvoistumista ja demografista kehitystä.

Lisäksi vielä Timo Aro nosti esiin kunta-alan "Bermudan kolmion", jossa vaikuttavat talous-, väestö- ja tuottavuuskriisit. Tilanteen tunnistaminen ja tunnustaminen on ensimmäinen askel ongelmien ratkaisemiseen.

Kuntatalous ja kuntien valmiudet tuottaa lakisääteisia palveluita

Kunta-alan työmarkkinapaneelissa keskustelivat työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, puheenjohtajat Päivi Niemi-Laine, JAU ry., Silja Paavola, Sote ry sekä Olli Luukkainen, JUKO ry.

Osapuolet jakoivat yhteisesti huolen kuntatalouden tilasta ja kuntapalveluiden turvaamisesta. Henkilöstön saatavuus ja osaamisen vastaaminen tarpeisiin ovat ratkaistavia aiheita kunta-alalla. Rakenteellisia uudistuksia on tehtävä, ja tulevaisuutta tulisi ennakoida pitkällä tähtäimellä. 

Kuntatyönantajaa kiiteltiin roolista työnantajien ja työntekijöiden yhteisen työelämän kehittämisen eteen. Sopimusneuvotteluissa KT piti aktiivisesti esillä työelämän kehittämispakettia, joka sisällytettiin työ- ja virkaehtosopimuksiin. Työmarkkinajärjestöt ovat sitoutuneet kehittämään kunta-alan työtä yhdessä.

Espoo on napakymppivalinta

Kevennystä päivään toi kunta-alan napakymppi, jossa nuoret selvittivät kysymysten ja vastausten avulla, mikä kunta heitä houkuttaa eniten ehdokkaista A, B ja C. Nuoret päättyivät valitsemaan ehdokkaista B:n, jonka takana oli Espoo.

Nuorten valintaan vaikutti työpaikkojen määrä ja asuntojen arvon säilyminen. Napakympissä mukana Espoon lisäksi olivat Kemi ja Sulkava. 

Kaikki lähtee yhdessä tekemisestä

Seminaarin lopuksi oli jätetty parhaita paloja työelämän kehittämisestä vuosien varrelta poikkeusolojen twistillä. Keskustelemassa olivat Kuntekon projektipäällikkö Anna-Mari Jaanu, työelämän kehittämisen asiantuntija Anna Kukka ja johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen. He kertoivat, että työelämän kehittäminen jatkuu kunta-alalla, vaikka Kunteko 2020 -hanke päättyy vuoden 2020 lopussa.

Ohjelmassa perjantaina megatrendit, työn murros ja etiikka

Seminaari jatkuu vielä huomenna, jolloin ohjelmassa katsotaan kunta-alan tulevaisuuteen. Megatrendeistä puhuu Sitran yliasiamies Jyrki Katainen, jonka jälkeen professori Harri Melin jatkaa, miten tämä kaikki näkyy työpaikoilla ja ihmisten arjessa.  Osaamisen kehittämistä muutoksen vaikutuksista kertoo professori Kirsti Lonka ja tulevaisuuden työelämän eettiset eväät punoo lopuksi yhteen kirkkoherra Kari Kanala.

Lappeenranta-seminaari

Lappeenranta-seminaari on suunnattu kuntien ja kuntayhtymien johdolle, päättäjille, henkilöstöjohdolle ja esimiehille, kehittämisen asiantuntijoille, henkilöstön edustajille sekä yhteistyötoimikunnille ja kehittämisryhmille.

Joka toinen vuosi pidettävän seminaarin järjestävät yhteistyössä KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt Lappeenrannan kaupungin kanssa.