Uutinen

Kuntien toimintakulut kasvoivat alkuvuonna

Tilastokeskuksen kuntatalous neljännesvuosittain -tilaston mukaan Manner-Suomen kuntien ulkoiset toimintakulut kasvoivat 2,1 prosenttia tammi-maaliskuussa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kunnilla oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä ulkoisia toimintakuluja 9,5 miljardia euroa. Ulkoisia toimintatuottoja oli 1,6 miljardia euroa, joissa kasvua oli 1,1 prosenttia.

Kuntien verotulot kasvoivat 1,3 prosenttia tammi-maaliskuussa vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Verotuloja oli 6,2 miljardia euroa. Valtionosuudet kasvoivat 10,9 prosenttia 2,5 miljardiin euroon. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate parani hieman vuoden takaisesta.

Kunnilla investointimenot olivat yhteensä 0,6 miljardia euroa. Kasvua edellisvuoden vastaavaan aikaan oli 7,6 prosenttia. Kuntien yhteenlaskettu lainakanta maaliskuun lopussa oli 19,1 miljardia euroa. Lainakanta kasvoi 3,8 prosenttia joulukuun lopun tilanteesta.

Kuntayhtymien talous

Manner-Suomen kuntayhtymien ulkoiset toimintakulut olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 3,8 miljardia euroa, joka oli 2,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019 samaan aikaan. Ulkoiset toimintatuotot vähenivät 0,4 prosenttia 4,1 miljardiin euroon. 

Kuntayhtymät käyttivät investointeihin 0,3 miljardia euroa. Investointimenot kasvoivat 16,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Lainakanta oli maaliskuun lopussa 4,8 miljardia euroa, jossa kasvu vuodenvaihteesta oli 2,9 prosenttia.

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilasto 

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuntatalous neljännesvuosittain -tilastoon, jota varten kerättiin tietoja Manner-Suomen 80 kunnalta ja 69 kuntayhtymältä.

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilasto toteutetaan 1.–3. neljänneksellä otostutkimuksena, joka kuvaa Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden kehitystä neljännesvuosittain. Vuoden viimeisen neljänneksen tilastojulkistusta varten tiedot kerätään kaikilta Manner-Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä. Kuntatalous neljännesvuosittain -tilaston tiedot ovat ennakollisia ja ne tarkentunevat tulevissa julkaisuissa.

Muualla verkossa

Tilastokeskuksen tilastotiedot 22.5.2020: Manner-Suomen kuntien toimintakulut kasvoivat 2,1 prosenttia tammi-maaliskuussa 2020 >