Uutinen

OECD suosittaa työelämätarpeisiin vastaavan koulutuksen lisäämistä

Suomen väestö ikääntyy ja osaajista syntyy pulaa. Työelämän muuttuessa tarvitaan elinikäistä oppimista.

Nainen yöskentelee kannettavalla.

Suomen tulisi monipuolistaa aikuiskoulutuksen tarjontaa ja lisätä sen vastaavuutta työelämän tarpeisiin, suosittaa taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD Suomelle tekemässään arvioinnissa. Arvioinnissa etsitään toimia, jotka helpottavat sopeutumista työelämän muutoksiin ja varmistavat, että jokainen voi opetella työuransa aikana uutta tarpeen mukaan.

Hallituksen ykköstavoitteita on jatkuvan oppimisen uudistus, joka painottuu työikäisten osaamisen kehittämiseen. Tavoitteena on vastata työelämän muutoksista aiheutuviin osaamistarpeisiin. Osaamista kehittämällä tuetaan mielekkäitä työuria ja hyvää työllisyyskehitystä sekä julkisen talouden tasapainoa ja tuottavuutta.

Uudistus valmistellaan yhteistyössä puolueiden ja työmarkkinaosapuolten kanssa ja sen linjaukset valmistuvat vuoden 2020 lopussa. 

– Osaamisen kehittämisellä ja koulutuksella on merkittävä rooli Suomen työllisyysasteen nostamisessa sekä työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien ratkaisemisessa, painottaa työministeri Tuula Haatainen.

Aikuiskoulutusta joustavasti työelämän tarpeisiin

KT kantaa huolta osaavan työvoiman saatavuudesta väestön ikärakenteen muuttuessa ja kunta-alan eläköitymisten kiihtyessä tulevana vuosikymmenenä. KT:n näkemyksen mukaan kuntatyönantajien työvoiman saatavuutta tulisi edistää työperäistä maahanmuuttoa edistämällä ja varmistamalla oikeassa suhteessa kunta-alan ammatteihin tähtäävien koulutuksen aloituspaikkojen määrät.

KT:ssä halutaan pitää huolta, että OECD:n raportissakin nostetut joustavat osaamisen kehittämisen tavat vahvistuvat myös formaalin koulutuksen kautta. Yhtenä keinona näihin on kokonaista tutkintoa lyhyemmät kokonaisuudet, jotka antavat edellytykset työskennellä kunta-alan tehtävissä.  

KT näkee tärkeänä myös aikuiskoulutustuen kehittämisen joustavammaksi ja paremmin työelämässä tapahtuvan oppimisen tarpeita palvelevaksi. Tätä uudistusta koskeva hallituksen esitys on määrä antaa eduskunnalle viikolla 9.
 

Tutustu: Continuous Learning in Working Life in Finland -raportti (OECD)