Uutinen

Soten uudistamiseen rahoitusta tarjolla

Kuntaliitto ja KT:n Soteliiderit kutsuivat 25. marraskuuta koolle alueiden sote-valmistelijoita. Tilaisuudessa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) valtakunnallisesti koordinoimaa valmistelua avasivat johtava asiantuntija Kari Hakari ja erityisasiantuntija Antti Kuopila.

Kari Hakari, sosiaali- ja terveysministeriö

Sote-keskusohjelma on nyt ensisijainen ministeriön valmistelun kohde, jotta kansalaisille voidaan tuottaa hyötyä mahdollisimman nopeasti. Hakuopas tulevaisuuden sote-keskuksen valtionavustuksesta julkaistaan 16. joulukuuta.

Uudenmaan erillisratkaisu on myös työn alla ja kuntien sote-palvelujen tuottamismahdollisuudesta on laadittu oma selvityksensä. Tulevaa lainsäädäntöä valmistellaan aiemman luonnoksen pohjalta ja lakien toimeenpano aloitetaan niiden hyväksymisen jälkeen.
 
KT:n Soteliiderit-hanke kysyi Kari Hakarilta hieman tarkemmin hänen uusista tehtävistään ja STM:n tuesta alueille.

Olet aloittanut 3 viikkoa sitten STM:n palveluksessa, mitä tehtäväsi pitää sisällään?

– Tehtäviini kuuluu erityisesti kaikenlainen yhteistyö alueiden kanssa sote-uudistukseen liittyen. Tällä hetkellä se tarkoittaa mm. valtionavustushaun valmistelua sote-uudistuksen valmistelua tukeviin vapaaehtoisiin alueellisiin kehittämistoimenpiteisiin, ministeri Kiurun maakuntakierroksia ja alueiden ohjausmallien kehittämistä yhdessä valtiovarainministeriön kanssa.  Lisäksi olen uudistuksen johtoryhmän jäsen, joten siltä osin olen mukana myös lainvalmistelussa.

Mitkä asiat ovat nyt kiireellisimpiä työpöydälläsi?

– Juuri nyt olen palaamassa ministerin aluekierrokselta Etelä-Karjalasta, Lappeenrannasta. Alkuvuoden aikana kierretään kaikki muutkin maakunnat. Se vie tietysti aika ison osan työajasta tammi-helmikuussa. Hakuoppaan valmistelu tuota valtionavustushakua varten on toinen tällä hetkellä työllistävä asia. Tavoitteena on, että saamme haun avattua tammikuussa.

Mitä odotat työssäsi eniten?

– Ensisijaisesti tietysti sitä, että uudistus saadaan tällä kertaa maaliin! Olen innoissani siitä, että pääsen taas valmistelemaan uudistusta yhdessä alueiden kanssa. Minä uskon verkostojen voimaan!

Mitä terveisiä lähettäisit sote-työnantajille, jotka pohtivat nyt STM:n avustusten hakemista ja alueellista valmistelua?

– Olemme varautuneet rahoittamaan takautuvasti  (vuoden 2020 alusta) myös hankkeiden valmistelua. Nyt viimeistään kannattaa siis aloittaa se. Kannustamme alueita organisoimaan valmistelunsa haluamallaan tavalla ja käynnistämään tarvittavien henkilöiden rekrytoinnit. Osa alueista onkin näin jo tehnyt.

– Vaikka sote-uudistuksen toimeenpanoa ei valmistella samalla tavoin alueellisesti kuin edellisen hallituksen maku-sote-uudistuksessa ennen lakien voimaantuloa, valtionavustuksilla voidaan tukea alueellista yhteistyötä ja yhteistä valmistelua: tätä varten rakennamme myös yhteiset verkostot kansallisen ja alueellisen valmistelun yhteistyötä ja koordinaatiota varten.

Miten henkilöstöjohtamisen näkökulmaa voisi huomioida tulevassa valmistelussa alueilla?

– Henkilöstön johtaminen on yksi tärkeimmistä tulevaisuuden sote-keskuksen menestystekijöistä. On aika vaikea kuvitella hanketta, jossa henkilöstö ja sen johtaminen eivät olisi mukana jollain tavalla.

Muualla verkossa

Aija Tuimala

yhteysjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2198
Matkapuhelin:
+358 40 869 6494
Sähköposti:
Aija.Tuimala@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT