På svenska
Uutinen

Terveyskeskusten lääkärivaje pysynyt pienenä

Terveyskeskusten lääkäritilanteessa ei ole tapahtunut oleellista muutosta. Lokakuussa 2017 lääkärivaje oli 4,8 prosenttia eli 188,5 lääkärin tehtävää oli täyttämättä. Myös terveyskeskusten hammaslääkärivaje oli ennätyksellisen pieni.

Terveyskeskuslääkärit

Alle 5 prosentin lääkärivaje kertoo erittäin hyvästä tilanteesta. Vaikka lääkärivaje kasvoi hienoisesti vuodesta 2016, laskeva trendi on kestänyt pitkään, eikä pieni muutos tarkoita vielä trendin muuttumista.

Terveyskeskusten hammaslääkärivaje pieneni edelleen 5,2 prosenttiin, kun se vuonna 2016 oli 5,8 prosenttia.

Vajeella tarkoitetaan kokonaan hoitamatta olevien tehtävien osuutta kaikista tehtävistä. Näihin tehtäviin on siis haettu, mutta ei saatu lääkäriä.

Vajeessa on alueellista vaihtelua

Terveyskeskusten lääkärivajetta koskevaan kyselyyn vastasivat kaikki Suomen terveyskeskukset, joita oli yhteensä 148. Hammaslääkärivajekyselyyn saatiin vastaukset kaikista hammashoitoa tarjoavista terveyskeskuksista lukuun ottamatta yhtä.

Lääkärivajetta ei ollut lainkaan 66 prosentissa eli 98 terveyskeskuksessa. Näiden väestöpohja kattaa noin 2,26 miljoonaa asukasta.

Vaje vaihteleekin alueellisesti vuosittain.

Vuonna 2017 eniten lääkärien tehtäviä oli täyttämättä Kainuussa, Itä-Savossa, Vaasassa ja Etelä-Savossa. Hammaslääkäreitä puuttui suhteellisesti eniten Itä-Savosta, Vaasasta ja Keski-Pohjanmaalta.

Sijaisten määrä kasvanut, ulkoistuksia toistaiseksi vähän

Lääkärin tehtävissä sijaisilla hoidettujen vakanssien osuus on kasvanut terveyskeskuksissa huomattavasti kymmenessä vuodessa. Nykyään joka viides vakansseista hoidetaan sijaisilla.

Ulkoistusten määrä eli lääkärintehtävien tai palveluiden tuottamisen siirtäminen yksityiselle yritykselle tai ammatinharjoittajalle ei ollut juurikaan lisääntynyt. Hammaslääkäripalveluissa se oli jopa hieman vähentynyt.

Tutkimukset tehdään yhteistyössä

Tutkimuksen tiedot kerätään postikyselynä ja tehtävien täyttöä tutkitaan yhden päivän poikkileikkauksella lokakuussa.

Lääkäriliitto ja Hammaslääkäriliitto tekevät tutkimukset yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, KT Kuntatyönantajien ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Muualla verkossa