Tiedote

Kuntekossa tavoitteena on Euroopan parhaat kuntatyöpaikat vuonna 2020

KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan palkansaajajärjestöjen yhteistyössä toteuttama KunTeko 2020 – kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma on saanut jatkorahoituksen vuosille 2018–2020.

Kunteko 2020

Kuntekon tavoitteena on, että Suomessa on vuoteen 2020 mennessä Euroopan parhaat kunta-työpaikat. Ohjelman toimenpiteillä edistetään työelämän laatua ja tuloksellisuutta kunta-alalla ja tehdään näkyväksi työpaikoilla tehtävä kehittämistyö.

Kunteko käynnistyi elokuussa 2015. Ensimmäisellä kaudella vuoden 2017 loppuun mennessä ohjelman palveluihin oli osallistunut 187 kuntaorganisaatioita ja 4 700 johtajaa, esimiestä ja työntekijää eri puolelta Suomea. Tiedotteen liitteenä on kartta, josta näkee palveluissa mukana olleet organisaatiot.

Kuntekossa huomioidaan sote- ja maakuntauudistus, sillä ohjelman palveluihin voivat osallistua myös tulevat maakuntaorganisaatiot. Ohjelmassa ei tueta toimintaa, jonka tavoitteena on lomauttaminen tai irtisanominen.

Näkyvyyttä, ideoita ja tukea kehittämistyölle

Kunteko-ohjelma tukee työpaikkojen omista tarpeista lähtevää kehittämistä. Kehittämisen teot ja tarinat sekä kiinnostavat ratkaisut kerätään ohjelman verkkosivustolle Tekojen Torille. Tammikuussa 2018 Tekojen Torilla oli 238 kehittämistekoa ja 53 kiinnostavaa ratkaisua muun muassa ateria- ja puhtauspalveluista sekä varhaiskasvatuksesta. Kehittämistekoja jakamalla voi oppia muiden hyvästä työstä ja saada näkyvyyttä omalle kehittämistyölle.

Kuntekossa edistetään yhteistoiminnallista ja pitkäjänteistä työelämän kehittämistä. Ohjelman palvelut saivat ensimmäisellä kaudella erittäin hyvää palautetta ja niitä on kehitetty edelleen. Kunta- ja maakuntatyöpaikat voivat osallistua sisäisten kehittäjien valmennuksiin, erilaisiin työpajoihin, verkostoihin ja tilaisuuksiin. Lisäksi tarjolla on 1–3 päivää maksutonta asiantuntijan tarjoamaa sparrausta kehittämistyön tueksi.

Kaudella 2015–2017 sparrausta haki 80 kuntaorganisaatiota. Suosittuja teemoja olivat muun muassa yhteisen toimintakulttuurin luominen, prosessien uudistaminen sekä työhyvinvoinnin ja asiakaslähtöisten toimintatapojen kehittäminen. Uudistuneet palvelut ovat haettavissa maaliskuussa Kunteko.fi-sivustolla.

Euroopan sosiaalirahasto tukee ohjelmaa

Ohjelman budjetti vuosina 2018–2020 on 1,64 miljoonaa euroa. Päärahoittaja on Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahaston tuella. Muita rahoittajia ovat KT Kuntatyönantajat sekä palkansaajajärjestöt JUKO (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö), KoHo (Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö) ja JAU (Julkisen alan unioni).

Kuntekon palvelut ja mukana olleet kunnat ja alueet 2015–2017
Kuntekon palvelut ja mukana olleet kuntaorganisaatiot vuosina 2015–2017

Lisätiedot:

kunteko[a]kt.fi, www.kunteko.fi

Anna-Mari Jaanu

työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2727
Matkapuhelin:
+358 50 572 4620
Sähköposti:
Anna-Mari.Jaanu@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Tehtävät:
  • Tärkeissä töissä - työelämän kehittämisen kokonaisuus
  • Tekojen tori ja kehittämistekojen palkitseminen

Anniina Tuomi

asiakkuuksien ja kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2039
Matkapuhelin:
+358 50 405 9989
Sähköposti:
Anniina.Tuomi@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Taina Tervonen

suunnittelija
Puhelin:
+358 9 771 2762
Matkapuhelin:
+358 50 521 2448
Sähköposti:
Taina.Tervonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Tehtävät:
  • Tärkeissä töissä - työelämän kehittämisen kokonaisuus
  • Tekojen tori ja kehittämistekojen palkitseminen