På svenska
Uutinen

Kansalaiset pääosin tyytyväisiä vallan jakautumiseen kunnissa

Kuntapäättäjillä on enemmistön mielestä sopivasti valtaa kunnissa. Ammattiyhdistysliikkeen ja yhden asian liikkeiden valtaan suhtaudutaan kriittisimmin. Tämä käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Tyytyväiset kansalaiset pitävät peukkuja ylöspäin

Enemmistön mielestä kuntapäättäjillä, valtuustoilla, hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajilla ja kuntajohtajilla on sopivasti valtaa kunnissa. Yleisin vastaus lähes kaikkien arvioitujen tahojen kohdalla on se, että valtaa on sopivasti.

Tahoa, jolla on selvästi liikaa valtaa kunnassa, ei kansalaisten mielestä ole. Jonkin verran haluttaisiin vähentää ammattiyhdistysliikkeen ja yhden asian liikkeiden valtaa. Näiden tahojen valtaa pitää liiallisena reilu neljännes. Kriittisiä mainintoja kohdistuu myös virkamiehiin ja tiedotusvälineisiin. Ainakin viidennes kokee näiden vallan kotikunnassaan liialliseksi.

Juuri yhdellekään taholle ei haluttaisi luovuttaa lisää valtaa omassa kotikunnassa, ei edes valtuustolle. Kuudesosa lisäisi kuitenkin yritysten ja elinkeinoelämän valtaa.

Käsitykset kertovat kuntademokratian toimivuudesta

Käsitykset vallasta ja sen jakautumisesta ovat olennainen osa kansalaisten kuvaa yhteiskunnasta. Ne ilmaisevat pitkälle myös käsityksiä kuntademokratian toimivuudesta. Valtaa ei ole vain säädöksiin perustuva vallankäyttö, vaan myös näkymätön vaikuttaminen ja pelkkä mahdollisuus vaikuttaa.
 
Kansalaisten näkemykset vallan jakautumisesta kotikunnissaan ovat muuttuneet jonkin verran vuodesta 2013, jolloin asiaa tutkittiin edellisen kerran. Esimerkiksi aiempaa useammat arvioivat ammattiyhdistysliikkeen ja yhden asian liikkeiden vallan liian suureksi. Kunnan- tai kaupunginvaltuuston ja kunnan- tai kaupunginhallituksen vallankäyttöön ollaan sen sijaan aiempaa tyytyväisempiä.

Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy (TNS Gallup Oy) marraskuussa 2016. Tutkimusta varten haastateltiin 1 046 henkilöä. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Muualla verkossa