Uutinen

Kuntatyönantaja-lehti 4/2021 ilmestynyt: Hyvä yhteistyö päätöksenteossa on imagotekijä

Tuoreessa, 15. syyskuuta ilmestyneessä Kuntatyönantaja-lehdessä kerrotaan, miten Lappeenrannassa viranhaltija- ja luottamusjohdon hyvä yhteistyö päätöksenteossa on kaupungin imagotekijä. Pudasjärvellä yhteistyön perustana on avoin keskustelukulttuuri.

Kuntatyönantaja-lehden 4/2021 kansi ja otteita lehden sisällöstä

Lappeenrannassa päätösten valmistelukäytäntöihin kuuluu virkamiesten ja kaupunginvaltuuston tiivis kanssakäyminen. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva uskoo, että hyvä yhteistyö jatkuu myös uuden valtuuston kanssa.

Valtuuston puheenjohtaja Sanna Koskenranta on samaa mieltä Jarvan kanssa. Mitä enemmän hänelle on karttunut kokemusta luottamushenkilönä, sitä enemmän on syntynyt tunne, että yhteistyö virkamiesjohdon kanssa pelaa todella hyvin. 

Pudasjärvellä käydään valtuustokauden alussa läpi rooleja, mikä on virka-haltijajohdon tehtävä ja mikä luottamushenkilöiden rooli, kertoo kaupunginjohtaja Tomi Timonen. Valtuustolla on käytössään uusi kuntastrategia ja enemmän työvälineitä kuin aiemmilla valtuustokausilla.

Pudasjärvellä on kehitetty erityisesti keskustelukulttuuria. Valtuuston puheenjohtaja Olga Oinas-Panuma kiittää palavereita valtuuston ja hallituksen puheenjohtajien sekä kaupunginjohtajan kesken.  

– Meillä on ilmapiiri, jossa uskaltaa kysyä, jos jokin mietityttää.

Vakituinen henkilöstö pysyy kuntasektorilla

Vain pieni osa kunnissa ja kuntayhtymissä vakituisessa työsuhteessa vuonna 2019 olleista oli seuraavaan vuoteen mennessä poistunut kuntasektorin palveluksesta, käy ilmi Tilastokeskuksen tilastoista.

Työmarkkinatutkija Juho Ruskoahon artikkelissa tarkastellaan Tilastokeskuksen Kuntasektorin palkat -aineistoja vuosilta 2019 ja 2020. Tarkastelussa ovat mukana vain ne kuukausipalkkaiset, jotka olivat alle 63-vuotiaita vuonna 2019.

Ammattinimikkeitä tarkastelemalla nähdään, että erityisesti koulutus- ja opetustehtäviin, pelastustoimeen sekä lääkärien tehtäviin liittyvät nimikkeet ovat kärkipäässä, kun tarkastellaan vakituisessa palvelussuhteessa olleen henkilöstön pysyvyyttä vuodesta 2019 vuoteen 2020.

Sairaanhoitajista 96 prosenttia eli hieman keskimääräistä useampi oli pysynyt kuntasektorilla. Lähihoitaja-nimikkeellä 2019 työskennelleistä puolestaan 94,4 prosenttia oli jatkanut kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa vuonna 2020.

Irti häpeästä

Häpeä on yllättävän yleistä suomalaisessa työelämässä, vaikka siitä ei seuraa mitään hyvää. Tutkija Ella Autti tutkii, miten terveysalan työyhteisöissä muodostuu häpeää. Hän haluaa lisätä ymmärrystä ja keskustelua häpeän roolista työpaikoilla. 

Kuntatyönantaja-lehti 4/2021 verkossa