På svenska
Painettuja sopimuskirjoja 2022–2025 voi tilata verkkokaupasta.

Tutustu Työn murros -julkaisusarjan raportteihin

KT ja  pääsopijajärjestöt seuraavat yhdessä työn murrosta kunnissa ja hyvinvointialueilla. Vuoden 2023 seurannan tuloksista julkaistaan raportit Työn murros -julkaisusarjassa. Lisäksi seurannan keskeiset tulokset tiivistetään tietokortteihin.

KT:n tilastot ja tiedustelut työnantajien käyttöön

KT tukee tilastoillaan työnantajien toimintaa ja henkilöstöraportointia. Tarvitsemme tilastotietoa myös edunvalvonnassa. Tilastojen pääasiallisena lähteenä on Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilasto. Lisäksi teemme omia tiedusteluja.

 

Graafit, laskin ja kansio.
KT:n tutkimus tekee selvityksiä muun muassa palkkauksen rakenteesta ja palkkaussopimusten täytäntöönpanosta työnantajille suunnatuilla tiedusteluillaan.
Julkaisemme virka- ja työehtosopimusten lisäksi oppaita työnantajille. Osa oppaista löytyy myös pdf-julkaisuina sivuiltamme.

Lisää tilastotietoa KT-lehdessä

KT-lehti tarjoaa taustatietoa ja syventäviä analyysejä kunta- ja hyvinvointialan tilastoista. Lehden tilastoartikkeleihin voit tutustua lehden verkkosivuilla.