-
webinaari

Webinaari 4: Itseohjautuvuutta kotihoidossa

Kunteko ja SoteDialogit muutoksessa tarjoavat kuuden webinaarin sarjan työhyvinvoinnin ja dialogisen johtamisen sekä työyhteisöjen toimivuuden parantamiseen erityisesti sote-alalla. Neljännessä osassa käydään läpi itseohjautuvuutta kotihoidossa ja miten itseohjautuvana tiiminä kehitytään.

Itseohjautuvuudessa joidenkin mielestä kyseessä on trendi, ja osan mielestä kyse on työn murroksesta. Itseohjautuvuuden rinnalla puhutaan myös yhteisohjautuvuudesta. Käytetään kumpaa termiä tahansa, on pääviestinä sitoutunut, vastuullinen ja aloitteellinen toiminta sekä toimijuus. Tämän päivän työelämässä on opeteltava tunnistamaan, missä kohdin tukea ja ohjausta tarvitaan sekä missä kohdin ohjausta on suorastaan vaadittava. Oikeanlaista ja oikea-aikaista tukea ja ohjausta on myös osattava vastaanottaa ja antaa.

Helsingin kaupungin kotihoidossa itseohjautuvaa tiimityötä on kehitetty rinnakkain valmentavan johtamisen kanssa suunnitelmallisesti vuodesta 2016 lähtien. SoteDialogit -hankkeessa tuetaan kotihoidon viiden itseohjautuvan tiimin kasvua ja kehittymistä. Mitä itseohjautuvaksi tiimiksi kasvaminen tarkoittaa ja edellyttää? Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita itseohjautuvassa tiimityössä on tähän mennessä tunnistettu? Mitä on opittu?  Tätä aihetta käsitellään Kati Tikkamäen ja Helsingin kaupungin kotihoidon edustajan luotsaamassa maksuttomassa webinaarissa 24.9.2020 kello 9–10.


SoteDialogit muutoksessa -hanke toteuttaa Kuntekon kanssa yhteistyössä kuuden webinaarin sarjan, jossa muita teemoina ovat lastensuojelun työpaikkojen pelisäännöt (12.5), työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtaminen sote-alalla (26.5), perehdyttäminen kotihoidossa (11.9),  työlähtöinen työhyvinvointi lastensuojelussa (8.10) sekä dialoginen johtaminen ja yhteiskehittäminen näyttöön perustuvan toiminnan edistämisessä (29.10).

Ilmoittaudu ja tutustu webinaarisarjan muihin aiheisiin Kuntekon sivuilta >