Suomeksi
Nyhet

KT-lehti nummer 1/2024 är ute – temat är ansvarsfullt ledarskap

Temanumret om ansvarsfullt ledarskap presenterar god praxis från Södra Karelens välfärdsområde och Jyväskylä stad.

KT-lehden numeron 1/2024 kansi.

Chefen känner till personalens vardag

I det senaste numret av KT-lehti berättar HR-direktör Nina Holopainen och välfärdsområdesdirektör Sally Leskinen vad ansvarsfullt ledarskap innebär i Södra Karelen. Enligt Leskinen är det viktigt att välfärdsområdet har en platt hierarki där chefen känner till de anställdas vardag.
Chefen ska synas!, KT-lehti.fi 1/2024>

 

I kriser betonas ansvar

Jyväskylä stads personaldirektör Arja Aroheinä lyfter fram att en ansvarsfull chef lyssnar på sina anställda och fattar beslut efter att ha övervägt konsekvenserna noga. Särskilt viktigt är det enligt Aroheinä i krissituationer, såsom vid de samarbetsförhandlingar Jyväskylä nyligen genomfört.
Gott ledarskap sprider sig på arbetsplatsen, KT-lehti 1/2024>

 

Volition ger effektivitet

Att få saker gjorda är en konst man kan träna upp, berättar volitionscoachen Ria Parppei. Läs Parppeis tips för att spara tid i arbetet, så att det blir tillräckligt med tid över för återhämtning och välbefinnande. 
Att få saker gjorda är en konst man kan lära sig, KT-lehti 1/2024>

 

Avgiftsfria webbkurser

Känner du till KT:s kurser? KT ordnar avgiftsfria utbildningar, som till merparten hålls på distans. De erbjuder aktuell och anpassad information för både ledningen, cheferna och sakkunniga inom personalförvaltningen.
Utbildning stöder arbetsgivarna, KT-lehti 1/2024>

 

Önskemål om arbetsskift uppfylls

Arbetsgivarna inom social- och hälsovården och småbarnspedagogiken lyssnar till de anställdas önskemål om arbetsskift, både på förhand och när arbetsskift ändras. I genomsnitt är ändringarna få och de görs i allmänhet med arbetstagarens samtycke. 
Henkilöstön työvuorotoiveet toteutuvat lähes aina, KT-lehti 1/2024>  (på finska)