Suomeksi

Serviceavgifter

Registraturen betjänar KT:s kunder vid begäran om olika slags dokument. På ersättningen för tjänsterna tillämpas KT:s servicetariffer.

Registraturens e-postadress är registratur(at)kt.fi.

Adressen är avsedd för allmänna förfrågningar såsom begäran om dokument. Förfrågningar som gäller tolkning av avtal skickas till KT:s e-postserviceadresser.

KT:s servicetariff

Servicetariffen gäller från 1.3.2019.

Sedvanlig begäran om dokument

Enskild begäran om dokument som gäller en handling som är offentlig i sin helhet eller ur vilken de sekretessbelagda delarna enkelt kan avlägsna

  • Kopior av originaldokumenten

avgiftsfritt

  • Styrkt kopia av utdrag ur protokoll eller motsvarande (extra kopior)

0,50 e / sida

Begäran om dokument som kräver särskilda åtgärder

  • Sakkunnigarbete inom informationstjänsten

40 e /timme

Avgifter som tas ut för informationssökning

  • Normal informationssökning (arbetstid under 0,5 tim.)

20 e

  • Krävande informationssökning (arbetstid 0,5–2 tim.)

60 e

  • Mycket krävande informationssökning (arbetstid 2–5 tim.)
120 e

Ingen avgift tas då det är fråga om enklare anvisningar eller rådgivningstjänster.

Kunden meddelas i förväg om avgifter som tas ut för informationssökningen. Kunden får också en uppskattning av hur lång tid det kommer att ta att få informationen.

Privatpersoners granskning av egna uppgifter

Enligt 26 § i personuppgiftslagen kan privatpersoner en gång per år avgiftsfritt begära om kontroll av sina egna uppgifter i olika register.

  • Begäran om kontroll två eller flera gånger per år

20 e /st.

Begäran om dokument är momsfria tjänster.

Ekonomiförvaltning

E-post:
talous@kt.fi