Suomeksi
Nyhet

Välfärdsområdena har problem med dimensioneringarna inom barnskyddet – nu ska de ytterligare stramas åt

I början av år 2024 kommer antalet klienter per socialarbetare inom barnskyddet att minska från 35 till 30 barn.

Färsk statistik från THL visar att flera välfärdsområden har svårigheter att hålla lagstadgade tidsfrister och klientantal i barnskyddsärenden. I april 2023 överskreds antalet klienter per socialarbetare inom barnskyddet i 17 välfärdsområden.

Det lagstadgade antalet klienter per socialarbetare inom barnskyddet är i dagens läge 35. Mellan november 2022 och april 2023 ökade andelen socialarbetare som har fler än 35 klienter från 14 till 19 procent. Dessutom överskreds de lagstadgade handläggningstiderna allt oftare.

Utöver de nyligen genomförda organisationsförändringarna försvåras tillhandahållandet av servicen i välfärdsområdena av att det är svårt att hitta kandidater till lediga tjänster. Behöriga vikarier finns inte att tillgå och en snabb personalomsättning belastar barnskyddets team. Samma rekryteringsproblem har pågått i flera år nu.

– Personalbristen gäller såväl tillväxtcentrumen som glesbygden, säger utvecklingschef Laura Yliruka i THL:s pressmeddelande.

Av socialarbetarbefattningarna inom barnskyddet var 13 procent obesatta i april 2023. Trots att välfärdsområdena har svårigheter med den nuvarande dimensioneringen inom barnskyddet på grund av personalbrist ska dimensioneringen ytterligare stramas åt.

Dimensioneringen av antalet klienter inom barnskyddet stramades åt 1.1.2022 till det nuvarande 35 barn per socialarbetare. Antalet kommer i början av 2024 att stramas åt ytterligare till 30 barn per socialarbetare. 

– Åtstramningen kräver flera hundra nya socialarbetare i ett läge där det redan är svårt att locka sökande till lediga platser, för praktiskt taget alla behöriga socialarbetare har redan arbete, säger KT:s chefsekonom Juho Ruskoaho

KT motsätter sig den skärpta personaldimensioneringen i kommunerna och välfärdsområdena. På grund av personalbrist kan dimensioneringen inte uppfyllas om det inte utbildas många fler inom branschen. 

Risken är i värsta fall att en del familjer blir utan den hjälp de behöver, säger Juho Ruskoaho. Om dimensioneringen följs till punkt och pricka kommer man inte att kunna ta emot fler behövande barn när antalet klienter per anställd uppfyllts.

– Det viktiga är att dimensioneringen inte höjer tröskeln till servicen. Servicen måste kunna tillhandahållas så att inga barn i behov av stöd blir utan hjälp på grund av att dimensioneringen uppfyllts, säger Ruskoaho.
 
Mer på webben

Juho Ruskoaho

chefsekonom
Telefon:
+358 9 771 2021
Mobiltelefon:
+358 44 532 8467
E-post:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT