Suomeksi
Nyhet

KT:s delegation godkände budgeten och förberedde sig inför förändringarna

Vid årets sista sammanträde behandlade KT:s delegation den aktuella arbetsmarknadssituationen inom kommun- och välfärdssektorn och godkände verksamhetsplanen och budgeten för 2023. Efter ett exceptionellt avtalsförhandlingsår står KT inför ett år av förändring och påverkan. Också KT:s beslutsfattande ändras 1.1.2023.

Enligt delegationens ordförande Kirsi-Marja Lievonen har delegationen haft ett exceptionellt arbetsdrygt år, framför allt på grund av avtalsförhandlingarna. Delegationen sammanträdde hela 17 gånger under året och behandlade över hundra paragrafer med olika ärenden.

Vid årets sista sammanträde behandlade delegationen verkställandet av avtalsuppgörelsen och godkände resultatet av förhandlingarna om utveckling av läkarnas lönesystem, om samordning av lönerna och om ersättning av måltidskostnader vid facklig utbildning. Vid sammanträdet konstaterades också att samarbete som främjar arbetslivet och välbefinnandet i arbetet har inletts med kommunerna, välfärdsområdena och löntagarnas representanter.

År 2023 är ett år av stora förändringar och nationell påverkan

Välfärdsområdesreformen 1.1.2023 kommer att utmana både KT:s och arbetsgivarnas verksamhet. KT erbjuder fortfarande både de kommunala arbetsgivarna och välfärdsområdesarbetsgivarna förändringsstöd för att reformen ska kunna genomföras på ett kontrollerat sätt. Dessutom är det mycket viktigt att KT också har annan växelverkan med kunderna och kundnätverken. 

Enligt verkställande direktör Markku Jalonen är 2023 ett år av nationell påverkan. Genom sina mål för regeringsprogrammet och andra åtgärder arbetar KT för hållbara offentliga finanser och en tillräcklig tillgång till personal. I projektet Suomen suunta bidrar också centralorganisationerna tillsammans med Arbets- och näringsministeriet till att dessa mål uppfylls.

I budgeten för 2023 uppgår KT:s utgifter till 9,39 miljoner euro. KT:s verksamhet finansieras med medlemsavgifter som i fortsättningen samlas in hos alla medlemsorganisationer. Tidigare togs avgifter ut endast av kommunerna. Jämfört med året innan utvidgas verksamheten bland annat på grund av utbildningsverksamheten och nya förvaltningsuppgifter. 

Välfärdsområdesreformen ändrar KT:s beslutsfattande och förvaltningsstrukturer. Delegationen fortsätter sin verksamhet tills en styrelse väljs för KT i början av året. Också kommun-, välfärdsområdes- och företagssektionerna, som företräder olika kundgrupper och avtalsområden, inleder sin verksamhet under styrelsen.

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT