Suomeksi
Nyhet

Förlikning i fråga om löneharmoniseringen i Essote

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och huvudavtalsorganisationernas representanter har nått en förlikning i tvisten om löneharmonisering och ogrundade skillnader i uppgiftsrelaterade löner för den personal inom samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax (Essote) som omfattas av AKTA och SH-avtalet. Förhandlingarna inleddes hösten 2020 med anledning av huvudavtalsorganisationernas begäran om centrala förhandlingar.

I förhandlingarna har KT:s och huvudavtalsorganisationernas representanter nått en förlikningsuppgörelse som också Essotes förvaltning har godkänt.

Bakgrund

Essote bildades år 2017, varvid social- och hälsovården i flera städer och kommuner överfördes till samkommunen. Samtidigt övergick städernas och kommunernas personal i Essotes tjänst. 

De anställda övergick till Essote med de anställningsvillkor, inklusive löner, de haft hos sina respektive arbetsgivare. De uppgiftsrelaterade lönerna varierade mellan anställda från olika kommuner, och olika lön betalades till personer med samma eller lika krävande arbetsuppgifter.

En arbetsgivare ska inom en rimlig tid efter överlåtelse av rörelse harmonisera de uppgiftsrelaterade lönerna.

Genom förlikningsuppgörelsen undviks en tung rättsprocess

Vid de centrala förhandlingarna enades parterna hösten 2022 om ett förslag till förlikning i ärendet. Essotes förvaltning godkände förlikningsförslaget. 

Förlikningsuppgörelsen har förhandlats fram enkom för Essote. Enligt uppgörelsen ska de anställdas löner samordnas enligt de högsta uppgiftsrelaterade lönerna från och med oktober 2020 till slutet av 2022. Uppgörelsen har stor ekonomisk betydelse. Lönerna som omfattas retroaktivt av förlikningsuppgörelsen uppgår till sammanlagt cirka 21,5 miljoner euro. Genom uppgörelsen undviks tidskrävande och dyra rättsprocesser.

De anställda får närmare information om innehållet i uppgörelsen senare. 

Närmare upplysningar

  • KT: Canelia Wessman, arbetsmarknadsombudsman, tfn 040 517 5178, KT: Eeva Vesterbacka, arbetsmarknadsjurist, tfn 040 701 5507 
  • FOSU rf: Jouni Vattulainen, förhandlingschef, tfn 040 590 9049
  • Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf/SuPer rf: Anne Sainila-Vaarno, intressebevakningsdirektör, tfn 050 310 1492 
  • Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf/Tehy rf: Heidi Laurila, konsultativ intressebevakningsexpert, tfn 09 5422 7114 och Hanna Huotari, jurist, tfn 09 5422 7000 
  • Offentliga sektorns union JAU rf/JHL rf: Minna Pirttijärvi, ansvarig avtalsexpert, tfn 0400 885 017
  • Offentliga sektorns union JAU rf/Jyty rf: Anniina Kannelsuo, arbetsmarknadsjurist, tfn 020 789 3712