Suomeksi
Pressmeddelande

Undantagsförhållandena satte fart på förändringarna i arbete och metoder

Digitaliseringen och coronapandemin har drivit på förändringarna i arbetslivet och rutinerna i kommunsektorn. Det här kommer fram i uppföljningen av förändringarna i arbetslivet som publicerades 2.6.2021.

Työn murros: ryhmässä katsotaan virtuaalilaseilla

Förändringarna i arbetslivet märks i alla yrkesområden och branscher som deltagit i uppföljningen. Förändringsberättelserna är dock mycket olika inom olika branscher. De här kommer fram när man jämför beskrivningarna av förändringarna branschvis. Hittills har sammanlagt 14 berättelser sammanställts, bland annat om småbarnspedagogiken, äldrevården, sjukhus och bibliotek.

De främsta anledningarna till att berättelserna är olika har att göra med arbetes art och klientelens olikheter, men skillnaderna beror också på regleringar och stora lagstadgade reformer.

Enligt ordföranden för gruppen för uppföljning av förändringarna i arbetslivet, Jorma Palola, förhandlingschef vid KT Kommunarbetsgivarna, är det viktigt att se hur olika förändringarna märks i de olika sektorerna.

– Man får en bra bild av arbetet i kommunerna idag när man bekantar sig med berättelserna om förändringarna i arbetslivet. De beskriver också de anställdas syn på med vilka metoder man kan lyckas i förändringen, säger Palola.

Enligt Markku Jalonen, arbetsmarknadsdirektör vid KT, är det viktigt att betona det utvecklingsarbete som kommunorganisationerna gör själva och hur väl de lyckats med det. Den teknologiska utvecklingen och många andra faktorer har gjort det arbetet ännu viktigare.

– Det är viktigt att KT och huvudavtalsorganisationerna tillsammans följer förändringarna i arbetslivet och främjar arbetsförhållandena i kommunsektorn. Kommunorganisationernas utvecklingsarbete bör under de närmaste åren stödjas mycket mer än hittills. En verkningsfull och kostnadseffektiv metod är brett samarbete kring långsiktiga program för utveckling av arbetslivet och arbetshälsa samt finansieringen av dem.

Enligt Jonna Voima, ordförande för fackförbundet Jyty, kan man inte nog betona hur mycket ett gott kommunalt arbete betyder för finländarna. Man talar sällan om till exempel hur vi lyckats tillhandahålla basservice av rätt jämn kvalitet i hela landet.

Den största nyheten är kontakt på distans

Våren 2021 deltog mer än tusen kommunalt anställda och experter i uppföljningen av förändringarna i arbetet. Deras observationer sammanställdes för att beskriva förändringarna i arbetet i de olika sektorerna.

Ledningen och personalen lyfte före coronakrisen fram förändrade arbetssätt, det vill säga hur man samarbetar, som den främsta förändringen i arbetet. Våren 2021 steg digitala tjänster och kontakt på distans upp bland de viktigaste förändringarna. Digitaliseringen möjliggör service, möten, undervisning och arbete på distans.

Det digitala språnget var inte en fråga om teknologi – den hade vi redan före pandemin – det som krävdes var ett förändrat förhållande till service och deltagande på distans. När man blev tvungen att arbeta på distans märkte man att det faktiskt fungerar och i vissa saker till och med bättre ur kundens eller personalens synvinkel. Under coronakrisen fortsatte mer än hälften av de anställda att arbeta på arbetsplatsen medan 36 procent övergick till att helt eller delvis arbeta på distans.

Personalen bedömde att deras arbetsplats i det stora hela klarat coronaåret bra, även om flera sektorer hade det besvärligt. Det ansåg inte bara experterna i uppföljningen utan också 81 procent av de anställda i kommunsektorn som deltog i undersökningen av arbetshälsan i den offentliga sektorn.

Kommunsektorns huvudavtalsorganisationer ansvarar tillsammans för uppföljningen av förändringarna i arbetslivet: KT Kommunarbetsgivarna, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Offentliga sektorns union JAU och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf. Uppföljningen av förändringarna i arbetslivet ingår i Kuntatyö2030.

Närmare upplysningar:

Niilo Hakonen, KT Kommunarbetsgivarna, tfn 040 820 6800
Marko Heikkinen, Fackförbundet Jyty, tfn 040 713 0150
Marjo Katajisto, Fackorganisationen Talentia, tfn 09 3158 6020
Lauri Kurvonen, Undervisningssektorns fackorganisation OAJ, tfn 020 748 9615
Sari Orajärvi, Finlands primärskötarförbund SuPer rf, tfn 09 272 79124
Jorma Palola, KT Kommunarbetsgivarna, tfn 050 512 5300
Anne Ranta, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, tfn 040 701 8223
Sari Viinikainen, Tehy rf., tfn 040 7793 637