Suomeksi
Nyhet

Avbrott i arbetet och löneutbetalningen på grundval av arbetsavtalet kan stoppa löneutbetalning under sjukledighet

Enligt Arbetsdomstolen hade arbetstagaren som hade halkat under en arbetsresa och blivit sjukledig inte rätt till lön under sjukledigheten i en situation då löneutbetalningen och arbetet under samma period varit avbrutet enligt ett villkor i arbetsavtalet.

Beslutet påverkades inte av att semester fastställts för arbetstagaren för samma period.

Enligt Offentliga sektorns unions käromål hade arbetsgivaren oberoende av villkoret i arbetsavtalet varit skyldig att betala lön för sjukledigheten eftersom semestern hunnit fastställas före arbetsoförmågan.

KT:s syn på saken är att det var fråga om en period då arbetet och löneutbetalningen var avbrutna enligt villkoret i arbetsavtalet. Därför hade arbetstagaren inte rätt till lön under sjukledigheten trots att arbetsoförmågan inföll under samma period.

Arbetsdomstolen granskade fallet ur två synvinklar: att arbetsgivaren inte skjuter upp semestern och att arbetsgivaren skjuter upp semestern. I bägge fallen kom Arbetsdomstolen till att arbetstagaren inte har rätt till lön under sjukledigheten.

Arbetsdomstolens beslut handlar också om huruvida arbetstagaren hade rätt skjuta upp semestern i den uppkomna situationen. Arbetsgivaren hade inte skjutit upp semestern trots KT:s ståndpunkt i saken.

Det rådde enighet mellan käranden och svaranden om rätten att skjuta upp semester, varför denna del av käromålet godkändes.

I övrigt förkastades käromålet i sin helhet.

Eeva Nypelö

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2114
Mobiltelefon:
+358 50 343 3034
E-post:
Eeva.Nypelo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT