På svenska
Uutinen

Työnteon ja palkanmaksun keskeytyminen työsopimuksen perusteella voi estää myös sairausloma-ajan palkanmaksun

Työtuomioistuimen mukaan työntekijällä ei ole oikeutta sairausloma-ajan palkkaan tilanteessa, jossa hänen työntekonsa ja palkanmaksunsa olivat keskeytyneenä työsopimuksen ehdon perusteella  ja hän oli työmatkalla ollessaan liukastunut ja joutunut sairauslomalle.

Tähän ei vaikuttanut se, että työntekijälle oli samalle ajalle vahvistettu vuosilomaa.

Kunta-alan unionin kanteen mukaan työnantajalla olisi ollut työsopimuksen kirjauksesta huolimatta velvollisuus maksaa palkkaa sairausloman ajalta, koska vuosiloma oli ehditty vahvistaa työkyvyttömyysajalle.

KT:n näkemyksen mukaan kyse oli ajasta, jolloin työnteko ja palkanmaksu keskeytyivät työsopimuksen ehdon perusteella. Sen vuoksi työntekijällä ei ollut oikeutta sairausloma-ajan palkkaan, vaikka työkyvyttömyys sattui samalla ajalle.

Työtuomioistuin tarkasteli tuomiossaan tilannetta kahdessa tilanteessa: siinä, että työantaja ei siirrä vuosilomaa, ja siinä, että vuosiloma siirrettäisiin. Kummassakin tapauksessa työtuomioistuin katsoi, ettei työntekijällä ole oikeutta palkkaan sairausloman ajalta

Työtuomioistuimen tuomiossa oli myös kyse siitä, oliko työntekijälle oikeus siirtää vuosilomaansa tilanteessa. Työnantaja ei ollut siirtänyt vuosilomaa KT:n kannasta huolimatta.

Siirto-oikeudesta vallitsi yksimielisyys kantajan ja vastaajan kesken, mikä vuoksi tätä koskeva osuus kanteesta hyväksyttiin.

Muuten kanne hylättiin kokonaisuudessaan.

Eeva Nypelö

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2114
Matkapuhelin:
+358 50 343 3034
Sähköposti:
Eeva.Nypelo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT