Suomeksi
Pressmeddelande

Tiotals utvecklare av det kommunala arbetet premieras med nationell utmärkelse

Det kommunala utvecklingsarbetet firas den 20 november vid Kunteko-galan i Helsingfors. Under galan delas sammanlagt 41 pris ut till kommunala arbetsplatser och arbetstagare som på ett verkningsfullt sätt har förbättrat arbetslivs- och servicekvaliteten.

Markku Jalonen ja järjestöjohtajat. Kuva: Matti Mattikainen

Foto: Matti Mattikainen.

I år har de premierade utmärkt sig speciellt genom sitt sätt att stärka delaktigheten bland såväl kommuninvånarna som de anställda och genom att främja ett ansvarsfullt agerande framför allt i miljöfrågor. Priskriteriet är ett fruktbart och modigt utvecklingsarbete som arbetsgivare och arbetstagare gjort tillsammans.

Kunteko-galan arrangeras nu för andra gången och samlar över 100 kommunala påverkare, arbetsgivare och arbetstagare. I år går många pris till social- och hälsovårdssektorn, undervisningssektorn och små kommuner. Priserna delas ut av KT Kommunarbetsgivarnas och de kommunala arbetstagarorganisationernas gemensamma program för arbetslivsutveckling i kommunsektorn, Kunteko 2020.

 Det pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom kommunsektorn, men detta syns sällan i rubrikerna. Genom prisutdelningen och galan ville vi sprida inspirerande praxis och lyfta fram välutfört kommunalt arbete, säger Kuntekos programchef Anna-Mari Jaanu.

 Sättet på vilket man arbetar genomgår en förändring och även inom kommunsektorn har man tagit sig an detta genom aktivt utvecklingsarbete. I kommunerna utförs viktigt arbete som det finns anledning att vara stolt över.

Pris delas ut i flera kategorier

Kunteko delar ut pris i tre olika kategorier. Under galan premieras Undergörare, dvs. utvecklingsinriktade kommuner, Arbetets hjältar, dvs. enskilda arbetstagare samt Inspirerande gärningar.

I kategorin Undergörare premieras sex kommuner som på ett fördomsfritt, personalfokuserat och framgångsrikt sätt har utvecklat sin verksamhet och aktivt har lyft fram sitt utvecklingsarbete.

I kategorin Arbetets hjältar premieras tio enskilda arbetstagare som ivrigt och föredömligt har utvecklat sitt eget och sin arbetsplats sätt att arbeta.

I kategorin Inspirerande gärningar premieras 25 intressanta och inspirerande lösningar. Gärningarna har valts ut bland 200 utvecklingsgärningar som under 2019 anmälts på Kuntekos webbplats Framstegsarenan.   

I denna kategori premieras bland annat Årets miljögärning, teknologigärning, kommunikationsgärning och likabehandlingsgärning. Därtill premieras de bästa utvecklingsgärningarna inom social- och hälsovårdssektorn, undervisning och pedagogik, tekniska sektorn, sektorn för kultur- och fritidsverksamhet, måltids- och städservicen samt utvecklingsarbete som omfattar hela kommunen. Alla pristagare och deras kontaktuppgifter finns i bilagan på finska.

Kunteko 2020 – programmet för arbetslivsutveckling i kommun- och landskapssektorn – är ett gemensamt riksomfattande projekt som genomförs av KT Kommunarbetsgivarna och de kommunala huvudavtalsorganisationerna, dvs. FOSU, KoHo och JAU. Projektet har i fem år erbjudit de kommunala arbetsplatserna utvecklingshjälp och synliggjort det goda arbete som görs i kommunen. Programmet finansieras till största delen av Europeiska socialfonden

.

Anna-Mari Jaanu

sakkunnig, arbetsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2727
Mobiltelefon:
+358 50 572 4620
E-post:
Anna-Mari.Jaanu@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Ansvarsområden:
  • Arbetslivsutvecklingsprojekt

Tanja Vierula

arbetsmarknadsutredare
Telefon:
+358 9 771 2035
Mobiltelefon:
+358 50 433 0662
E-post:
Tanja.Vierula@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT