Suomeksi
Nyhet

Den kommande förhandlingsrundan är full av svåra frågor

Enligt kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen har kommunsektorn en brådskande och intensiv höst framför sig.

Markku Jalonen neuvottelupöydän ääressä

KT deltar i ett tiotal trepartsarbetsgrupper som regeringen har utsett, och vars huvudmål är att höja landets sysselsättningsgrad till 75 procent.

Jalonen anser att målet är mycket tufft och att det inte finns några lätta metoder för att nå det.

– Den kommande arbetsmarknadslösningen ska främja sysselsättningen. Den måste vara bra både för den kommunala ekonomin och den internationella konkurrenskraften, konstaterar Jalonen i Kunta.tv:s intervju.

De förberedande förhandlingarna gällande arbetsmarknadslösningen pågår som bäst. De kommunala kollektivavtalen gäller till slutet av mars 2020.

– Arbetsmarknadsförhandlingar är aldrig enkla, men i synnerhet den här gången finns det många frågor som är svåra att lösa. Kommunernas ekonomiska situation är fortsättningsvis mycket kärv, och det finns ingen marginal att tala om.

Saker som tas upp under förhandlingarna lär bland annat vara arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet och främjandet av lokala avtal.

Se Markku Jalonens intervju från Kommundirektörsdagarna 8.8 på Kunta.tv:s sida (på finska) >