Suomeksi
Pressmeddelande

Kompetens för Finland framåt

Arbetsmarknadens centralorganisationer (EK, KT, FFC, Akava och STTK) anser att följande regering bör lyfta kompetens och utbildning till ett huvudtema. Kompetent arbetskraft är den bästa garanten för Finlands framgång.

Temat behandlades när turnén Ääni työlle (ge röst åt arbetet) besökte Jyväskylä. Fokus låg på kompetent arbetskraft och utbildning. Under början av detta år ordnas träffar på elva orter.
Centralorganisationerna kräver att det under följande regeringsperiod utarbetades en åtgärdsplan för flera regeringsperioder som ska bidra till att de som är i arbetsför ålder har en kompetens som motsvarar tidens krav. Det förutsätter att tjänsterna inom utbildningssystemet och arbetskraftspolitiken ses över med utgångspunkt i kompetensen.

Studievägen börjar redan när barnet är litet. Hög kvalitet inom småbarnspedagogiken, grundskolan och andra stadiet är goda trappsteg in i arbetslivet och till fortsatta studier. Centralorganisationerna anser det viktigt att barn och unga får en högklassig utbildning och en god start i livet.

Under turnén behandlas sysselsättning, kompetens, utbildning och forskning. Diskussionerna gäller också om den artificiella intelligensen tar våra arbetsplatser och hur urbaniseringen förändrar Finland. Panelerna tar också upp hållbar utveckling, ett jämlikt arbetsliv, EU och invandring.

Jyri Häkämies, EK
Jarkko Eloranta, FFC
Sture Fjäder, Akava
Antti Palola, STTK
Markku Jalonen, KT

Ääni työlle, orter och tidsplan (på finska) >

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT