Suomeksi
Nyhet

Regleringen bör avvecklas eftersom kommunerna själva måste få pröva hur deras tjänster ska tillhandahållas

Normer behöver upphävas till exempel inom arbetskraftsservicen, småbarnspedagogiken och undervisningen

Taskukello ja tilastopapereita

Regleringen bör avvecklas eftersom kommunerna själva måste få pröva hur deras tjänster ska tillhandahållas

Normer behöver upphävas till exempel inom arbetskraftsservicen, småbarnspedagogiken och undervisningen

Finansministeriet samlade till mitten av februari in idéer om vilka tjänster kommunerna kan ges utökad egen prövningsrätt i genom en lindring av den detaljerade regleringen. 

I Finansministeriets enkät om normavveckling uppgav sig KT stödja en minskad reglering till exempel inom arbetskraftsservicen, småbarnspedagogiken och undervisningen. 

KT föreslår en betydande uppluckring av lagen om ordnande av arbetskraftsservice. I sin nuvarande form har lagen lett till att alla arbetssökande, oberoende av deras behov, måste betjänas på samma sätt i början av arbetslösheten. Arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna i början av 2025.

– Kommunerna måste själva vid behov få välja vilka arbetssökanden de erbjuder vilken service, dvs. att exempelvis hålla inledande intervjuer och samtal om jobbsökning, säger Patrik Tötterman, sakkunnig inom sysselsättning och socialpolitik vid KT. 


Också fostran och utbildning kräver normavveckling

Inom småbarnspedagogiken finns det enligt KT överflödig reglering särskilt avseende kraven som gäller daghemspersonalen. Behörighetsvillkoren för lärare inom småbarnspedagogiken bör utvidgas så att socionomer fortfarande kan arbeta som lärare. Deras behörighet att arbeta som daghemsföreståndare bör också bevaras.  

Personaldimensioneringen inom småbarnspedagogiken som träder i kraft 2030 bör ändras så att hälften av befattningarna kan skötas av barnskötare och den andra hälften av lärare och socionomer. Dessutom bör rapporterings- och registreringsskyldigheten minskas både inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. 

KT understöder också en uppluckring av behörighetsvillkoren för lärare inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen så att fler tjänster än för närvarande kan tillsättas. Behörigheten bestäms delvis för strikt i förhållande till undervisningsämnet. 

Till exempel kan det finnas tillräckligt med timmar för huvudsyssla för en lärare i matematiska ämnen, såsom matematik, fysik och kemi, men ingen lärare som har behörighet i alla dessa ämnen. 

– Resultatet är ofta att en lärare som saknar behörighet anställs för viss tid, säger Hannu Freund, förhandlingsdirektör vid KT.

Detta beror på att lärare som väljs för visstidsanställning inte behöver vara behöriga. 


Läs om resultatet från enkäten om normavveckling på Finansministeriets webbplats>


 

 

Patrik Tötterman

sakkunnig i sysselsättnings- och socialpolitik
Telefon:
+358 9 771 2246
Mobiltelefon:
+358 50 496 9133
E-post:
Patrik.Totterman@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Juho Ruskoaho

chefsekonom
Telefon:
+358 9 771 2021
Mobiltelefon:
+358 44 532 8467
E-post:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT