Suomeksi
Nyhet

KT-lehti nr 6/2023 är ute: ökad produktivitet genom arbetsutveckling

Den färska tidningen fokuserar på produktiviteten i och utvecklingen av arbetet i kommuner och välfärdsområden. Tidningen lyfter fram stämningarna under galan Tärkeissä töissä och presenterar vinnarna i tävlingen. Vasa stad premierades för kampanjen mot tråkiga rutiner, Ilmianna Pakkopulla, tack vare vilken staden har kunnat minska på en del av sitt rutinarbete. Andra pristagare som presenteras är bland annat Finlands mest innovativa kommun Limingo samt Vanda stad, som belönats för sin robotik. KT-lehti gratulerar alla vinnare!

KT-lehden numero 6/2023

Meningsfullt arbete i stället för rutinsysslor

Bort med mekaniska och tråkiga arbetsmoment. Fram för automatik som tar hand om rutiner och ger mer tid för möten med kunderna. Låter det inte lockande? I Vasa har man lyckats med detta.

Slut på tråkiga rutiner, KT-lehti 6/2023>


Enklare processer

Verkställande direktören för Oma Häme Olli Naukkarinen berättar att välfärdsområdet effektiverar sina tjänster genom att förenkla processerna och utnyttja digitalisering på ett mångsidigt sätt. 
Viktigt att hjälpa människor i tid, KT-lehti 6/2023>

 

Även den offentliga sektorn belönar ofta

Cirka 40 procent av välfärdsområdena och 50 procent av kommunorganisationerna tänker utöka användningen av olika slags belöningar.
Uppsving för belöningar, KT-lehti 6/2023>

 

Bra arbetstidsarrangemang behövs

Bra arbetstidsarrangemang skapar grunden för fungerande social- och hälsovårdstjänster. Arbetsskiftsplanering ger inte bara ramar för arbetet, utan gör det också lättare att kombinera arbete och fritid.
Arbetstidsarrangemangen stöder servicen, KT-lehti 6/2023>

 
Tecken på recession

KT:s chefsekonom Juho Ruskoaho lyfter i sin ekonomikolumn fram att effekterna av räntehöjningarna nu märks i ekonomin. Prisstegringstakten har mattats av och den ekonomiska takten saktar ner. I Finland har räntorna en relativt stor inverkan på ekonomin. 
Economicus, KT-lehti 6/2023>  (på finska)


Inspirerande utvecklingsåtgärder förnyar det offentliga arbetet 

Under galan Tärkeissä töissä i december premierades tiotals utvecklingsåtgärder som vidtagits på olika arbetsplatser i kommun- och välfärdssektorn. Limingo kommun utsågs än en gång till Finlands mest innovativa kommun.

Vanda stads HR är en av de arbetsplatser som premierades under galan. Vanda införde robotik i HR-tjänsternas datahantering och trista rutinarbete.

I år anmäldes ett rekordstort antal utvecklingsåtgärder till KT:s och huvudavtalsorganisationernas gemensamma kampanj Tekojen tori.
Tärkeissä töissä -gaalassa palkittiin kymmeniä, KT-lehti 6/2023> (på finska)