Suomeksi
Pressmeddelande

Diskussionerna om arbetsmarknadsmodell avbröts

Representanter för arbetsgivarna och arbetstagarna har fört diskussioner om en exportdriven arbetsmarknadsmodell, men diskussionerna avbröts nu på onsdagen.

Keskustelu neuvottelutavoitteista

 I diskussionerna deltog från arbetsgivarsidan Finska handel, Kemiindustrin, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta, Teknologiindustrins arbetsgivare och Statens arbetsmarknadsverk.
 
Vid onsdagsmötet meddelade FFC:s medlemsförbund att man inte kan övergå till egentliga förhandlingar, eftersom organisationernas krav på att utvidga processen till också andra arbetslivsfrågor i regeringsprogrammet inte har godkänts. Frågor som togs upp var bland annat lokala avtal, arbetsfred och utkomstskyddet för arbetslösa. 

Arbetsminister Arto Satonen uttryckte i november ett önskemål om att avtalsparterna skulle inleda diskussioner om en arbetsmarknadsmodell som stärker samhällsekonomin och främjar sysselsättningen.
 
Arbetsgivarförbundens representanter anser det vara mycket beklagligt att processen avslutats. Arbetsgivarorganisationerna hade varit villiga att i enlighet med den ursprungliga agendan förhandla om en finländsk arbetsmarknadsmodell som gagnar alla och hade hoppats komma fram till gemensamma lösningar. 
 
Från löntagarsidan har FFC haft fem representanter, STTK fyra och Akava fyra.
 
Närmare upplysningar:
Anna Lavikkala, arbetsmarknadsdirektör, Finsk Handel rf, tfn 0400 406 088
Minna Etu-Seppälä, arbetsmarknadsdirektör, Kemiindustrin rf, 040 778 0182
Markku Jalonen, verkställande direktör, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, 040 547 7710
Tuomas Aarto, verkställande direktör, Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf, 040152 0073
Jarkko Ruohoniemi, verkställande direktör, Teknologiindustrins arbetsgivare rf, 040 833 9577
 


 

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT